Blog - Blog V&A

V&A » Blog

Blog
Author: Outhands Created: 24-12-2010 15:10
Blog V&A
RssIcon
By Outhands on 16-1-2020 18:29

Over het thema Groei schreef ik mijn vorige blog. Op basis van management literatuur vatte ik de groeiproblematiek samen in een tiental groeifacetten. De ruimte ontbrak me daar om de groeifacetten met allerhande voorbeelden te illustreren. In het nu voorliggende blog geef ik daaraan wel nadere uitwerking. En wel vanuit een specifiek perspectief: het perspectief van Unilever, gebaseerd op het recent verschenen boek van Jeroen Smit – Het grote gevecht.

By Outhands on 19-12-2019 18:08

In eerdere blogs binnen deze serie over grootteverschillen hebben we de theorie “Bigger is better” al vanuit verschillende invalshoeken belicht. Wat meer en meer begint op te vallen is dat “Grootte” een multi-faceted (veelzijdig) concept is. In veel wetenschappelijke onderzoeken wordt Grootte als een één-dimensionale controlevariabele gehanteerd. De vorige blogs hebben al laten zien dat een dergelijke beperking het zicht belemmert op wat er zich aan onderliggende processen afspeelt (welke impact heeft Grootte daadwerkelijk op andere concepten c.q. gedragingen?). De veelkleurige regenboog bij het bovenstaande plaatje is daarom niet onwillekeurig gekozen. Ook niet het beeld dat de bomen tot in de hemel groeien, en de vermeende pot met goud als gevolg van groei is er ook niet altijd.

By Outhands on 5-12-2019 17:50

In één van mijn eerdere blogs heb ik geschreven over de bedrijfsverkenningsfase binnen samenstelopdrachten1. De conclusie van dat blog was dat kennis van de klant2 essentieel is om een samenstelopdracht goed te kunnen uitvoeren. In de praktijk merk ik dat de bedrijfsverkenningsfase nog steeds (te) weinig aandacht krijgt binnen samenstelopdrachten, gegeven de bevindingen uit coaching trajecten, opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen en reviews die ik nadien veelvuldig heb uitgevoerd3. Kennis van de klant, ook bij samenstelopdrachten, blijft een relevant onderwerp om te belichten.

By Outhands on 29-11-2019 09:38

In het vorige blog hebben we uitvoerig stil gestaan bij technologische innovatie in de controlepraktijk. Het onderwerp Verandering houdt zeker ook verband met innovatie. Naast het innovatieve aspect is echter minstens zo belangrijk om de schijnwerpers te richten op de meer institutionele aspecten die voor de accountancymarkt relevant zijn. Daarover zou natuurlijk een boekenkast vol te schrijven zijn. Ik beperk me in dit blog tot een tweetal met elkaar samenhangende theorieën, die ik in het navolgende verder zal uitwerken

By Outhands on 21-11-2019 14:49

Twaalf weken lang heb ik geleefd in een bubbel, een babybubbel. Mijn dagen draaiden om flesjes maken, luiers verschonen, troosten en knuffelen met de mooiste baby ter wereld. Na die twaalf weken begon het gewone leven weer. De dagen draaien naast flesjes en luiers nu ook om e-mails en e-learnings . Nu ik totaal bijna vier maanden out of office ben geweest verwacht ik dat ik nog al wat gemist heb. Daarom zal ik in dit blog een aantal (vaktechnische) highlights van de afgelopen maanden met jullie delen, voor het geval dat jullie deze ook gemist hebben.

By Outhands on 5-11-2019 11:07

In een eerder blog (blog 1) hebben we stil gestaan bij verschillen tussen accountantskantoren in de mate van beschikbaar hebben van mensen en middelen (de resource dependence theory). De basisgedachte achter deze theorie is dat, naarmate een organisatie groter is, sprake is van meer beschikbare resources, waardoor grotere organisaties meer investeringskracht hebben. Deze theorie is ook van toepassing als het gaat om het gebruik maken van informatietechnologie in de controle door grotere en kleinere accountantsorganisatie. Hier leggen we echter de vinger meer bij wat dit impliceert voor innovatieprocessen op technologiegebied. 

By Outhands on 31-10-2019 12:30

Weinig mensen in onze branche zal het ontgaan zijn dat de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) op 1 oktober jl. haar tussenrapport heeft uitgebracht naar aanleiding van de opdracht die zij van de minister van Financiën heeft gekregen. De opdracht van de CTA luidt als volgt:

‘Onderzoek te doen naar en te adviseren over de vraag hoe de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam verbeterd kan worden, welke beleids‐ of wetswijzigingen daarvoor wenselijk zijn en of die wijzigingen juridisch haalbaar zijn.’

By Outhands on 28-10-2019 13:51

Op het moment dat ik dit blog schrijf is het boerenprotest in volle gang. Boeren verzamelen zich op het sportpark aan de rand van De Bilt en zijn voornemens om later op de dag te vertrekken naar Den Haag, voor onder meer toespraken van vertegenwoordigers uit de landbouwsector. Boeren die protesteren in De Bilt en Den Haag twijfelen aan de betrouwbaarheid van de meetmethode die door Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruikt wordt om de stikstofneerslag bij te houden. De RIVM-cijfers vormen de basis voor de stikstofplannen van het kabinet. Eerder hebben boeren geprotesteerd bij de provinciehuizen en op het Malieveld, onder andere vanwege vermeende plannen voor “halvering van de veestapel”. 

By Outhands on 2-10-2019 09:17

Dr. Niels van Nieuw Amerongen RA, Are Non-Big 4 Auditors Going to Save the Auditors’ World? (4), De controle van familiebedrijven: overweeg andere tendentiesIn eerdere blogs in deze serie hebben we stilgestaan bij de impact van in grootte verschillende accountantskantoren. In dit blog leggen we de vinger bij het onderwerp Familiebedrijven. Deze categorie van bedrijven is niet noodzakelijkerwijs beperkt tot non-big 4 kantoren, aangezien familiebedrijven soms ook een aanzienlijke omvang hebben en gecontroleerd kunnen worden door een big4 kantoor. Daarom is het voor beide typen accountantskantoren (big4 en non-big4) een relevant onderwerp. 

By Outhands on 4-9-2019 09:11

Kantoorgrootte en de effecten van reputatie

Het onderwerp “grootteverschillen” tussen accountantskantoren is fascinerend. Je komt steeds weer tot nieuwe inzichten op dit deelterrein die niet zozeer het gevolg zijn van genialiteit, briljant zijn, en/of eruditie. Het is vooral het resultaat van gericht lezen, open staan voor verrassingen, en zaken met elkaar in verband brengen. En natuurlijk is het waar wat wijlen Johan Cruijff ooit heeft gezegd: je gaat het pas zien als je het door hebt. 

Blogs
Nieuw verschenen boek

Nieuw Boek

Persoonlijke bespiegelingen van V&A Professionals (2018)

Bestel nu het boek!

Contact informatie

V&A
Jonckerweg 15
2201 DZ Noordwijk
Tel: 071 36 158 00
Meer contact  twitter