Blog - Blog V&A

V&A » Blog

Blog
Author: Outhands Created: 24-12-2010 15:10
Blog V&A
RssIcon
By Outhands on 12-10-2018 10:51

Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Hierdoor is de Wwft aangepast (hierna Wwft 2018). De naleving van anti-witwasregels door poortwachters zoals accountantsorganisaties staat hoog op de politieke agenda en daarbij speelt de Wwft 2018 een belangrijke rol. Dat dit niet slechts met de mond wordt beleden, volgt wel uit het feit dat ING recent de omvangrijkste schikking tot nu toe heeft getroffen wegens het niet juist naleven van de Wwft. Het zal u niet zijn dat ontgaan dat kort daarna de rol van de bij deze affaire betrokken accountantsorganisatie ook in de publieke belangstelling stond. Het lijkt geen overbodige luxe voor accountantsorganisaties om de juiste naleving van de Wwft 2018 snel geborgd te hebben.

By Outhands on 26-9-2018 09:05

Inmiddels ben ik al weer enkele weken werkzaam voor V&A en mag ik nu full-time doen wat ik altijd heb geambieerd, namelijk het accountantsberoep beter maken en invulling geven aan de missie van V&A (die spoort met mijn persoonlijke missie) “Elke dag een beetje beter”. Ik heb brede ervaring in de gemengde samenstel- en controlepraktijk en ben de laatste jaren werkzaam geweest als Externe Accountant en Compliance Officer. Het coachen van mensen vind ik één van de leukste aspecten van het vak. Het zien groeien van mensen in hun vakgebied gaf mij altijd veel voldoening. Nu mag ik accountants bij andere accountantsorganisaties ondersteunen en coachen bij het verbeteren van de kwaliteit.

By Outhands on 5-9-2018 13:12

Over de samenhang tussen de vakgebieden Controle en Externe Verslaggeving

In de accountantsopleiding zijn de vakken Controleleer (Audit & Assurance) en Externe verslaggeving twee separate kernvakgebieden van de opleiding. Hoewel het begrijpelijk is dat deze kernvakken separaat aan de orde komen tijdens de opleiding, bestaat er ook een grote samenhang tussen deze vakgebieden.

By Outhands on 27-6-2018 09:54

Het komt je vast bekend voor: de zogenaamde fraude driehoek. Je kunt accountants midden in de nacht wakker schudden, en ze vertellen je in hun dromerigheid dat de fraude driehoek bestaat uit: druk (stimulans), rationalisatie, en gelegenheid. Ik vraag me wel eens af of accountants regelmatig over fraude dromen. Voor zover ik weet, is hiernaar nog nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan. Als je het mij vraagt, zou het geen kwaad kunnen als accountants over fraudegevallen zouden dromen. En wel om twee redenen: (1) fraude staat te boek als een zeldzame gebeurtenis in het leven van een accountant (“Fraud is a rare event”); en (2) als accountants hierover dromen, betekent dat wellicht dat het onderwerp in hun onderbewuste leeft (hopelijk niet het resultaat van een recent fraudegeval waaraan de accountant een traumatische herinnering heeft overgehouden). Ik zou wensen dat het onderwerp fraude de accountant meer zou bezig houden. Het is mijn overtuiging dat, wanneer dit het geval zou zijn, er meer fraudegevallen zouden worden gesignaleerd (en een accountant die veel werk maakt van frauderisico’s realiseert mogelijk ook een preventieve werking).

 

By Outhands on 15-6-2018 13:14

Deze tekst stond op een tasje dat ik kreeg in een boekenwinkel. Het zette mij aan het denken. Wat doet een kat en hoe denkt een kat? Aangezien er drie van dit soort gezellige pluizenbollen bij ons thuis rondlopen, heb ik hier wel enige ervaring mee. Wat deze katten zoal doen? De jongste, Xena, is een kitten, die rent enthousiast achter van alles en nog wat aan. Blaadjes, speeltjes, andere katten en insecten. De oudere kat, Piep, is 8 jaar. Officieel een senior maar nog behoorlijk actief voor zijn leeftijd. Af en toe speelt hij met de kitten of verdedigt hij zijn territorium tegen indringers en hij schijnt zelfs de hond van de buren af en toe te pesten. Verder waardeert Piep het ook als hij gewoon rustig ergens kan liggen en een beetje geaaid kan worden. De koningin van dit stel is Beau, met haar 14 lentes echt niet meer jong te noemen. Beau gedraagt zich dan ook naar haar leeftijd. Ze zoekt vooral een plekje om lekker te liggen. Ze wil af en toe een beetje met ons kroelen, maar vooral wil ze toch rust.

By Outhands on 8-6-2018 15:46

Per 1 januari 2018 is de nieuwe standaard 4400N van toepassing op opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden. De standaard vervangt daarmee standaard 4400. Uitgevoerde ‘4400 opdrachten’ zijn de afgelopen jaren veelvuldig aan de orde geweest in klachten en tuchtzaken. Een interessante vraag is of de nieuwe standaard een verbetering is en dergelijke klachten en tuchtzaken daarmee tot het verleden behoren.

By Outhands on 16-5-2018 08:09

Meer V&A in je DNA!

Het heeft me altijd al bezig gehouden: waarom vragen sommige mensen zo weinig aan andere mensen? Want, als je weinig vraagt, krijg je ook niet veel antwoorden; en dat is ergens best jammer. Je kunt zoveel te weten komen als je iemand anders een vraag stelt: feiten kennis, inhoudelijke kennisi, kennis over hoe dingen gaanii, psychosociale kennis, etc.. En als je weinig vragen stelt, laat je veel kennispotentieel onbenut. Of denken sommigen mensen dan: wat niet weet, wat niet deert? Als je je er een beetje in gaat verdiepen, is het thema Vragen & Antwoorden een rijk domein. Ik heb er zo mijn vragen bij, en trouwens ook enige antwoorden. 😉.

By Outhands on 2-5-2018 08:38

Het onderwerp Marketing is altijd fascinerend voor me geweest. Als klein jochie vroeg ik me al af wat mensen beweegt om iets te kopen en hoe je daar als onderneming op kunt inspelen. In mijn studietijd las ik natuurlijk hét boek uit de jaren vijftig van de vorige eeuw dat al zoveel inzichten bood in de geraffineerde overtuigingsmethode waarbij kwetsbare zielen in een mum van tijd slachtoffer werden: ‘Verborgen Verleiding’ van Vance Packard. En meer recent, bij een studie naar big data, kwam ik weer in aanraking met het thema Marketing door het boek: ‘Big data marketing’ van marketinggoeroe Paul Postma. In het bijzonder trof me in dit boek de zogenaamde klantwaardekubus (Postma, 2017, p.43). Deze kubus beschouwt klantwaarde vanuit het driedimensionale perspectief.

By Outhands on 18-4-2018 10:43

Ik loop al een tijdje rond met twee gedachten of ideeën die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze te maken hebben met de verwachtingskloof tussen (het werk van) openbaar accountants en het maatschappelijk verkeer.

 
By Outhands on 6-4-2018 09:06

8 maart jl. was het internationale vrouwen dag. Een dag waarop veel nieuws naar buiten komt over vrouwen, zoals over het percentage vrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen respectievelijk 10,7% en 15%i. Dit komt niet eens in de buurt van het streefcijfer van de overheid van 30%ii. De reden voor dit streefcijfer is onder andere dat vrouwen op een andere manier leiding geven. Zo geven vrouwen aan dat zij vaak meer aandacht besteden aan coachen en ontwikkeling.

Nieuw verschenen boek

Nieuw Boek

Persoonlijke bespiegelingen van V&A Professionals (2017)

Bestel nu het boek!

Contact informatie

V&A
Jonckerweg 15
2201 DZ Noordwijk
Tel: 071 36 158 00
Meer contact  twitter