Blog - Blog V&A

V&A » Blog

Blog
Author: Outhands Created: 24-12-2010 15:10
Blog V&A
RssIcon
By Outhands on 4-9-2019 09:11

Kantoorgrootte en de effecten van reputatie

Het onderwerp “grootteverschillen” tussen accountantskantoren is fascinerend. Je komt steeds weer tot nieuwe inzichten op dit deelterrein die niet zozeer het gevolg zijn van genialiteit, briljant zijn, en/of eruditie. Het is vooral het resultaat van gericht lezen, open staan voor verrassingen, en zaken met elkaar in verband brengen. En natuurlijk is het waar wat wijlen Johan Cruijff ooit heeft gezegd: je gaat het pas zien als je het door hebt. 

By Outhands on 22-7-2019 09:20

In mijn vorige blog verkende ik de status van deelname aan internationale netwerken en associaties door kleine en middelgrote accountantskantoren. We zagen dat dit een domein is dat in ontwikkeling is. Vooral middelgrote kantoren zoeken hierin meer en meer internationale aansluiting, waardoor de oorspronkelijk grote verschillen tussen Big 4 en Non-big 4 kantoren aan het vervagen zijn. Middelgrote kantoren geven zo een kwaliteitsimpuls aan hun organisatie. In dit blog staan we stil bij een ander aspect van potentiële verschillen tussen Big 4 en Non-big 4 kantoren: de mate van IFRS compliance in gecontroleerde jaarrekeningen. 

By Outhands on 8-7-2019 10:13

U leest het goed; deze blog gaat over mijn ervaringen als vrouw van een accountant. De afgelopen jaren was ik als ‘vrouw van’ toeschouwer en soms ook klankbord bij mijn man in actie als accountant. Als u mij jaren geleden had gevraagd of ik met een accountant zou trouwen had ik vast ‘nee’ gezegd. Want het beeld dat ik had was dat accountants saaie figuren zijn die alleen in getallen kunnen praten en een dasspeld dragen. Ik neem een risico om dit vooroordeel en beeld voor deze lezersdoelgroep hardop uit te spreken; want dat kan mij natuurlijk niet in dank afgenomen worden. (Ter nuance: dit beeld is ontstaan in de periode dat ik de NBA alleen associeerde met een basketbal-organisatie in Amerika). 

By Outhands on 20-6-2019 14:15

De komende periode hoop ik – bij leven en welzijn – een aantal blogs te schrijven over thema’s die spelen bij kleine en middelgrote accountantsorganisaties. Met een blog beoog ik om vanuit een algemene ervaring of algemene theorie een vertaalslag naar de concrete praktijk te maken. Een combinatie van theorie en praktijk dus. En waarom is het marktsegment van de kleine en middelgrote kantoren in het bijzonder interessant? Daarvoor kun je een aantal redenen bedenken:

By Outhands on 13-6-2019 08:35

Fraude is ‘hot’ in accountantsland. Fraude is één van de twee thema’s die de NBA Stuurgroep Publiek Belang heeft onderkend in haar ‘Veranderagenda Audit’. Eerder had de Monitoring Commissie Accountancy het ‘fraudevraagstuk’ geïdentificeerd als één van de onderwerpen waarop verbetering van prestaties van accountants nodig is voor het dienen van het publiek belang. Er is vanuit de NBA inmiddels een Werkgroep Fraude ingesteld (deze werkgroep beoogt het omgekeerde van wat haar naam in eerste instantie doet vermoeden). We hebben inmiddels een ‘fraudeprotocol’. En recentelijk is een uitvraag gedaan bij accountantsorganisaties voor het uitvoeren van een gap analyse op basis van het Fraudeprotocol (in welke mate wordt voldaan aan dat wat je van de accountant mag verwachten).

By Outhands on 4-6-2019 08:13

Met de rapportages vanuit de AFM, NBA en de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving komt er veel op accountantskantoren, individuele accountants en dus ook compliance officers af. Dit leidt vaak tot actiepunten met het oog op kwaliteitsverbetering. Ook worden met enige regelmaat relevante uitspraken van de Accountantskamer en uitspraken in hoger beroep door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven over tuchtklachten tegen accountants gepubliceerd. Dit kan ook waardevolle input opleveren voor (preventieve) verbetering van de eigen organisatie onder het motto ‘leer ook van fouten van anderen’.

By Outhands on 14-5-2019 12:16

Ik woon in een prachtig dorp. We hebben zo’n 1.700 inwoners, een kleine basisschool en een bakker, een kapper en een café. De bakker bestaat vooral nog omdat daar ook het brood en banket voor de andere vestigingen gebakken wordt. De kapper kent ongeveer iedereen in het dorp. En de basisschool is zo klein dat er maar vijf groepen zijn. Af en toe fietsen en wandelen er nog wat toeristen door ons dorp, maar verder valt er niet veel te beleven. Die toeristen willen nog wel eens een drankje doen in het café, na een lange dag fietsen op zoek naar verkoeling. Echter, je moet dan wel iets meenemen: contant geld. In het café kan niet gepind worden. Zo leent zelfs zo’n klein dorp zich mooi voor een blog.

By Outhands on 25-4-2019 15:21

“Het is toch maar een samenstelopdracht?” Die reactie hoor ik nog wel eens in de praktijk als ik doorvraag over specifieke posten in de jaarrekening en de vastleggingen in het samensteldossier. Hoewel mijns inziens de regelgeving omtrent samenstelopdrachten de afgelopen jaren is verduidelijkt (denkend bijvoorbeeld aan de wijzigingen in NVCOS 4410, de NBA-handreiking 1136, alsmede de brochure risicogericht samenstellen ), wordt deze niet altijd even goed toegepast. Het komt nog regelmatig voor dat de accountant niet weet hoe ver zijn verantwoordelijkheid reikt en wat er qua documentatie wordt verwacht. Dit blijkt onder andere uit gevonden (fundamentele) fouten in de jaarrekening na afgifte van de samenstellingsverklaring, die voorkomen hadden kunnen worden bij juiste toepassing van de regelgeving . Goed om in dit blog nader in te gaan op de verantwoordelijkheid van de accountant bij samenstelopdrachten, waarbij ik tevens enkele praktijkvoorbeelden behandel.

By Outhands on 12-4-2019 13:41

Toepassing van de post mutatie onderhanden projecten in de praktijk onderzocht en verklaard

Na mijn vorige blog over de controle van de nog te verwachten kosten , als onderdeel van de controle van de post onderhanden projecten, wil ik in dit blog aandacht besteden aan een verslaggevingsonderwerp met betrekking tot de post onderhanden projecten. Het is misschien wel het lelijke eendje onder de posten in de winst-en-verliesrekening. Veelal onbekend en onbemind. Over welke post heb ik het? De post ‘mutatie onderhanden projecten’. Of, zoals het Besluit modellen jaarrekening (BMJ) deze post formeel omschrijft: ‘wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk’ . 

 
By Outhands on 27-3-2019 10:25

Terwijl in Nederland veel mensen op 5 december 2017 flink aan het uitpakken waren, kreeg Markus Jooste de zak. Niet de zak van sinterklaas, maar bij Steinhoff International, waar hij CEO was. De RvC van dat bedrijf besloot daartoe, nadat er boekhoudkundige onregelmatigheden waren gevonden in de cijfers. Deloitte had precies een jaar eerder de jaarrekening 2016 van een goedkeurende controleverklaring voorzien, maar wilde dat nu begrijpelijk niet doen bij de jaarrekening 2017.

 
Blogs
Nieuw verschenen boek

Nieuw Boek

Persoonlijke bespiegelingen van V&A Professionals (2018)

Bestel nu het boek!

Contact informatie

V&A
Jonckerweg 15
2201 DZ Noordwijk
Tel: 071 36 158 00
Meer contact  twitter