Blog - Blog V&A

V&A » Blog

Blog
Author: Outhands Created: 24-12-2010 15:10
Blog V&A
RssIcon
By Outhands on 14-5-2019 12:16

Ik woon in een prachtig dorp. We hebben zo’n 1.700 inwoners, een kleine basisschool en een bakker, een kapper en een café. De bakker bestaat vooral nog omdat daar ook het brood en banket voor de andere vestigingen gebakken wordt. De kapper kent ongeveer iedereen in het dorp. En de basisschool is zo klein dat er maar vijf groepen zijn. Af en toe fietsen en wandelen er nog wat toeristen door ons dorp, maar verder valt er niet veel te beleven. Die toeristen willen nog wel eens een drankje doen in het café, na een lange dag fietsen op zoek naar verkoeling. Echter, je moet dan wel iets meenemen: contant geld. In het café kan niet gepind worden. Zo leent zelfs zo’n klein dorp zich mooi voor een blog.

By Outhands on 25-4-2019 15:21

“Het is toch maar een samenstelopdracht?” Die reactie hoor ik nog wel eens in de praktijk als ik doorvraag over specifieke posten in de jaarrekening en de vastleggingen in het samensteldossier. Hoewel mijns inziens de regelgeving omtrent samenstelopdrachten de afgelopen jaren is verduidelijkt (denkend bijvoorbeeld aan de wijzigingen in NVCOS 4410, de NBA-handreiking 1136, alsmede de brochure risicogericht samenstellen ), wordt deze niet altijd even goed toegepast. Het komt nog regelmatig voor dat de accountant niet weet hoe ver zijn verantwoordelijkheid reikt en wat er qua documentatie wordt verwacht. Dit blijkt onder andere uit gevonden (fundamentele) fouten in de jaarrekening na afgifte van de samenstellingsverklaring, die voorkomen hadden kunnen worden bij juiste toepassing van de regelgeving . Goed om in dit blog nader in te gaan op de verantwoordelijkheid van de accountant bij samenstelopdrachten, waarbij ik tevens enkele praktijkvoorbeelden behandel.

By Outhands on 12-4-2019 13:41

Toepassing van de post mutatie onderhanden projecten in de praktijk onderzocht en verklaard

Na mijn vorige blog over de controle van de nog te verwachten kosten , als onderdeel van de controle van de post onderhanden projecten, wil ik in dit blog aandacht besteden aan een verslaggevingsonderwerp met betrekking tot de post onderhanden projecten. Het is misschien wel het lelijke eendje onder de posten in de winst-en-verliesrekening. Veelal onbekend en onbemind. Over welke post heb ik het? De post ‘mutatie onderhanden projecten’. Of, zoals het Besluit modellen jaarrekening (BMJ) deze post formeel omschrijft: ‘wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk’ . 

 
By Outhands on 27-3-2019 10:25

Terwijl in Nederland veel mensen op 5 december 2017 flink aan het uitpakken waren, kreeg Markus Jooste de zak. Niet de zak van sinterklaas, maar bij Steinhoff International, waar hij CEO was. De RvC van dat bedrijf besloot daartoe, nadat er boekhoudkundige onregelmatigheden waren gevonden in de cijfers. Deloitte had precies een jaar eerder de jaarrekening 2016 van een goedkeurende controleverklaring voorzien, maar wilde dat nu begrijpelijk niet doen bij de jaarrekening 2017.

 
By Outhands on 18-3-2019 11:33

De onafhankelijkheid van de accountant is vanaf het ontstaan van het accountantsberoep een belangrijk thema. Het maatschappelijk verkeer heeft geen vertrouwen in het oordeel van de accountant, als een assurance opdracht niet onafhankelijk is uitgevoerd. Boven de tekst van de controleverklaring schrijven we zelfs “Verklaring van de onafhankelijke accountant”. Het vertrouwen in de accountant in “het maatschappelijk verkeer” is in de achterliggende jaren echter stevig onder druk komen te staan. 

By Outhands on 28-2-2019 10:24

Het drukke seizoen is weer begonnen en waar gehakt wordt, vallen spaanders. Ofwel: er worden fouten gemaakt die mogelijk kwalificeren als schendingen. 

By Outhands on 15-2-2019 10:09

Ik houd van duidelijkheid. Iets mooi verbloemen en hopen dat iemand de hint snapt werkt gewoon niet bij mij. Ik houd ook van regels. Ik vind het dan ook fijn dat - nu ik zwanger ben - gewoon duidelijk is wat ik niet mag eten zoals: rauwe vis of vlees, rauwe kiemgroente en rauwmelkse kaas. Als veganist zit je dus redelijk safe als het gaat om eten. Deze duidelijke regels maken het voor mij gemakkelijk om te beslissen of ik iets mag eten of niet. Met een broodje kroket zit ik meestal wel goed, maar een broodje brie is een risico. 

By Outhands on 1-2-2019 14:30

Vanaf het begin van mijn carrière in de accountancy heb ik al meer dan gemiddelde belangstelling voor bouwbedrijven. Waarom? Omdat duidelijk is wat bouwbedrijven doen én omdat de controle daarvan complexer dan gemiddeld is. Nu doen bouwbedrijven nog min of meer hetzelfde als in het begin van mijn carrière . De controle van bouwbedrijven echter, met name in het MKB, lijkt tegenwoordig haast onmogelijk. Althans, deze indruk krijg ik als ik accountants hierover spreek en als ik de AFM-rapporten  van afgelopen jaren op me laat inwerken. Daarnaast heb ik de indruk dat er meer verklaringen van oordeelonthouding worden afgegeven.

By Outhands on 16-1-2019 10:06

Het accountantsberoep verbeteren kost slechts drie tientjes

Van mijn vroegere (M)(EY) leermeester, Jan Metz (1949-2018), leerde ik onder andere hoe belangrijk het is als je je medewerkers de ruimte geeft om zich persoonlijk verder te ontwikkelen, en als je je als leidinggevende gedraagt als primus inter pares, meewerkend voorman (m/v). Een vakcollega wees me op het recent verschenen boek van Ronald van der Molen: De kracht van organisch leiderschap. Dit boek biedt theoretisch en praktisch inzicht in de managementstijl van mijn leermeester. Mocht je het komende voorjaar niet zo veel te doen hebben, …, dan is dit boek beslist een aanrader. De auteur beschrijft op basis van vroegere en vigerende managementtheorieën, en gelardeerd met vele praktijkvoorbeelden, hoe organisaties vooruit kunnen komen.

By Outhands on 21-12-2018 10:46

Op het moment dat ik deze blog schrijf, is Sinterklaas al weer even achter de rug en staat de kerst weer voor de deur. De zwartepietendiscussie gaat nog even door en zal ook de komende jaren wel voer voor discussie blijven. Om de relatie maar even met de accountancy sector te leggen: de accountant kreeg (en krijgt) vaak een deel van de zwarte piet toegespeeld bij voorkomende boekhoudschandalen (naast uiteraard de eerstverantwoordelijken hiervoor: het management). Gaat dit in de toekomst veranderen? Dat is de grote vraag. 

Blogs
Nieuw verschenen boek

Nieuw Boek

Persoonlijke bespiegelingen van V&A Professionals (2018)

Bestel nu het boek!

Contact informatie

V&A
Jonckerweg 15
2201 DZ Noordwijk
Tel: 071 36 158 00
Meer contact  twitter