Bijscholing accountancy

V&A » Consulting » Bijscholing accountancy

Bijscholing of begeleiding van accountancy studenten

Accountantskantoren of individuele accountancy studenten kunnen bij V&A terecht als het gaat om bijscholing. Wij verwachten dat dit de slagingskans behoorlijk vergroot, zeker als de student voor de zoveelste keer een bepaald boek bestudeert en zich daardoor ‘blind staart’ op de letters. Een beperkt aantal bijeenkomsten is meestal voldoende. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning aan accountancy studenten die bezig zijn met hun master-scriptie. Niet als vervanging voor de door de universiteit aangestelde scriptiebegeleider, maar als aanvulling. Onze ondersteuning volgt daarbij de fasen van het schrijven van een scriptie: (1) heldere onderzoeksvraag, (2) literatuuranalyse, (3) conceptueel model en opzet van het onderzoek, (4) data analyse, (5) rapportering (schrijven van de scriptie). Wij bieden onze ondersteuning wekelijks op donderdagavond aan.  

Nieuw verschenen boek

Nieuw Boek

Persoonlijke bespiegelingen van V&A Professionals (2019)

Bestel nu het boek!

Contact informatie

V&A
Jonckerweg 15
2201 DZ Noordwijk
Tel: 071 36 158 00
Meer contact  twitter