V&A Nieuws - 2 Februari 2015 – Publicatie Audit Quality

V&A » Nieuws

Nieuws
jan 30

Written by: Outhands
30-1-2015 14:06 

In de afrondingsfase van de controle spant het er om: de accountant heeft controleverschillen in de concept jaarrekening gevonden en hij gaat in gesprek met de cliënt over het al dan niet verwerken daarvan in de definitieve jaarrekening. Een vraag die daarbij opkomt, is in hoeverre de wijze van management beloning (vast of variabel) invloed heeft op dit proces van oordeelsvorming van de accountant. In een recente publicatie verrichtten Ramon Laan, Anne Strijker en Niels van Nieuw Amerongen hiernaar onderzoek. Met interessante uitkomsten. Nieuwsgierig? Klik op de link hiernaast voor het gehele artikel. 2015 Variabele managementbeloning audit quality.pdf

Tags:
Categories:
Location: Blogs Parent Separator Nieuwsblog V&A
Nieuw verschenen boek

Nieuw Boek

Persoonlijke bespiegelingen van V&A Professionals (2019)

Bestel nu het boek!

Contact informatie

V&A
Jonckerweg 15
2201 DZ Noordwijk
Tel: 071 36 158 00
Meer contact  twitter