Categorie: Nieuws

21 mei 2019 - NV COS 4400N Online Learning

Overeengekomen specifieke werkzaamheden is professioneel maatwerk en tegelijk een gemakkelijk struikelblok. Voor V&A een reden temeer om de Standaard te verwerken in een Online Learning. Theorie en praktijkvoorbeelden in een. Hiermee hopen we bij te…

Lees meer

6 mei 2019 - V&A en wetenschappelijk onderzoek

Een evenwichtige combinatie van theorie en praktijk vormt de basis van het accountantsberoep. In ons dagelijkse werk voor accountantskantoren helpen we individuele accountants en teams, ondersteunen we vaktechnische- en compliance-afdelingen en denken we mee met…

Lees meer

15 februari 2019 - V&A geaccrediteerd Training Frauderisicofactoren

V&A is door de NBA geaccrediteerd om in 2019 de verplichte permanente educatie “Frauderisicofactoren in de praktijk” voor de doelgroep Openbaar Accountants te mogen verzorgen. Eerder in 2017 verzorgden we de training Frauderisicofactoren voor controlerend…

Lees meer

24 december 2018 - V&A organiseert VTO’s in 2019

Met het succes van de V&A Compliance Community breidt V&A haar kennisdelingsprogramma uit met een vakinhoudelijke variant: het VTO (VakTechnischOverleg). We gaan op kwartaalbasis bijeenkomsten organiseren, onderscheiden voor de doelgroepen “non-assurance praktijk” (ochtend) en “assurance…

Lees meer

5 december 2018 - Visie V&A inzake de externe OKB’s

Op 3 december jl heeft de NBA op accountant.nl haar standpunt inzake een specifiek aspect in de Europese regelgeving betreffende Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling gepubliceerd. De kern van het vraagstuk is of de OKB’er (ongeacht of deze…

Lees meer

20 november 2018 - Wwft digitaal onder de knie

E-learning (PE 2) Link Catalogus E-learning Wwft In deze e-learning staat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) 2018 centraal. Met behulp van 20 meerkeuzevragen worden belangrijke onderdelen van deze wet…

Lees meer

3 oktober 2018 - Steilere leercurve bij combinatie van online en klassikale training

Accountantskantoren hebben te maken met diverse veranderingen in de wet- en regelgeving. Deze veranderingen maken dat ook de handboeken en interne procedures en werkwijzen veranderen. Neem bijvoorbeeld de impact van de Wwft, NVKS en de…

Lees meer

31 augustus 2018 - Goed presenteren is het halve werk.

Een goede presentatie is van cruciaal belang. Op heel veel vlakken, maar in het bijzonder voor accountants op vier deelterreinen: Cameravaardigheden: accountants presenteren zich meer en meer op social media en websites via de camera….

Lees meer

17 augustus 2018 - Welkom Cornelis Kramer

Met ingang van 1 september 2018 komt drs Cornelis Kramer RA ons team versterken. In zijn functie Senior consultant Vaktechniek en Compliance zal hij invulling geven aan het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen van samenstel- en controledossiers…

Lees meer

13 juli 2018 - V&A Zomer nieuws

Introductie Met de zomer in het vooruitzicht is het een mooi moment om eens terug te blikken op het achterliggende jaar en vooruit te kijken naar wat komen gaat. Onderstaand volgt een snap shot. V&A professionals…

Lees meer