Compliance Community 13 december 2022

Compliance Community 13 december 2022

Onderwerp van deze bijeenkomst

Actualiteiten op compliance gebied

  • ISQM 1 en 2: Het Handboek Regelgeving Accountancy (HRA) is in belangrijke mate gebaseerd op internationale regelgeving van de International Federation of Accountants (IFAC). Eén van de standaarden die de IFAC heeft uitgevaardigd is de International Standard on Quality Control 1 (ISQC-1). De IFAC heeft in december 2020 ISQC-1 vervangen voor de International Standard on Quality Management 1 (ISQM-1). Deze standaard stelt verdergaande eisen aan het stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking van accountantsorganisaties. Ofwel: aan het werkgebied van de compliance officer! Ook ISQM-2 is een standaard die in Nederland impact gaat hebben op de werkzaamheden van de compliance officer.
  • De controleverklaring: De accountant dient te rapporteren over continuïteit en fraude in de controleverklaring. Welke wijzigingen zijn op komst (op hoofdlijnen)? En wat betekent dit voor de compliance officer?
  • Wwft & Corruptie: het aantal vraagstukken op het bureau van de compliance officer neemt toe. Enkele (actuele) vraagstukken op het gebied van corruptie en Wwft komen aan de orde tijdens de bijeenkomst.

Inleiders

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door drs. A.S.(Albert) Bosch RA en drs. A.A. (Alex) Boxum RA EMITA. Beide zijn werkzaam bij V&A en hebben in hun dagelijkse ondersteuning van accountantsorganisaties veelvuldig te maken met vraagstukken op het gebied van bovenstaande onderwerpen.

Prijs:€ 235,00 (excl. btw)
Prijs V&A relaties:€ 210,00 (excl. btw)
Jaar abonnement€ 700,00 (per jaar excl. btw)
Abonnement (relaties)€ 700,00 (per jaar excl. btw)
Cursusnummer:2022004
Datum en locatie:13 december 2022 Locatie 78, Bunnik
Tijd:14.15-17.30 uur
PE-uren:3
Niveau:Basis en gevorderd
Bestemd voor:MKB Accountants, Openbaar accountants, Overheids accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
Kennisgebied:Controle, Bestuurlijke informatie voorziening, Externe verslaggeving, Corporate governance, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving

Inhoud

Voor wie is de V&A Compliance Community interessant?

De primaire doelgroep voor de V&A Compliance Community is (plv) Compliance officers van accountantskantoren. Gedurende een jaarcyclus komen onderwerpen voorbij die zowel audit- als non-audit gerelateerd zijn. Een aantal onderwerpen is zeker ook interessant voor bestuurders (bijvoorbeeld gerelateerd aan de 53 maatregelen) en vaktechnisch geïnteresseerden.

Tijdens de V&A Compliance Community inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


Wat is de opzet van de V&A Compliance Community?

De coördinatie van de V&A Compliance Community ligt bij ons. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van de V&A Compliance Community is steeds om van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van de V&A Compliance Community zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

Locatie

Locatie 78, Bunnik

    Factuuradres