Intervisie-bijeenkomst CSRD-assurance 24 september 2024 14.00-17.30

Intervisie-bijeenkomst CSRD-assurance 24 september 2024 14.00-17.30

Grote ondernemingen dienen op basis van de Corporate Sustainability Reporting Directive, de CSRD, vanaf boekjaar 2025 een duurzaamheidsverslag op te stellen, waarbij externe accountants assurance afgeven met een beperkte mate van zekerheid. Om deze assurance te mogen afgeven heeft de NBA ‘Nadere vereisten vakbekwaamheid CSRD-assurance’ opgesteld, waaraan externe accountants moeten voldoen.

Eén van de onderdelen daarvan is het volgen van een kantooroverstijgende intervisie om de theoretische kennis in de praktische toepassing te versterken. Deze intervisie-bijeenkomsten dient de externe accountant te volgen vanaf het aangaan van deze assurance-opdracht of kort voor de aanvang van deze opdracht, omdat het gaat om het leerproces gedurende het gehele assuance-proces.

Doelgroep

De intervisie-bijeenkomsten zijn bedoeld voor externe accountants die het assurance-rapport zullen aftekenen. De andere medewerkers die meewerken aan CSRD-assurance groepen zijn niet verplicht deze intervisie-bijeenkomsten te volgen. De groep bestaat uit minimaal 4 deelnemers en maximaal 8 deelnemers.

Kosten

De kosten bedragen € 295,00 excl. btw voor V&A-klanten en € 345,00 excl. btw voor niet-klanten.

Datum

Dinsdag 24 september 2024 van 14.00 tot 17.30 uur.

Locatie

Van der Valk, Hoofveste 25, Houten

    Factuuradres