VTO-assurance 28 september 2023

VTO-assurance 28 september 2023

De VTO-assurance bijeenkomsten voor 2023 zijn op:

 • 28 september 2023
 • 7 december 2023

Onderwerp

Praktische tips voor wat betreft de toepassing van de herziene NVCOS 315 in de controlepraktijk.

In deze praktijkgerichte sessie worden de ervaringen van V&A vanuit o.a. OKB’s, inspecties en themagerichte onderzoeken van het afgelopen controleseizoen gedeeld voor wat betreft de toepassing van de herziene NVCOS 315. De belangrijkste ervaringen van het afgelopen jaar worden met elkaar gedeeld, mede om hier lering uit te trekken voor de start van het nieuwe controleseizoen.

De volgende onderwerpen staan op het programma:

 • De toepassing van de herziene NVCOS 315
 • Het behandelen van belangrijke bevindingen uit o.a. OKB’s, inspecties en themagerichte onderzoeken als het gaat om de toepassing van de herziene NVCOS 315
 • Het met elkaar delen van praktische tips en ervaringen van het afgelopen jaar

Docent(en)

Marcel van Capelle MSc RA

Locatie

Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP DOORN. (Let op: de locatie is gewijzigd t.o.v. de vorige bijeenkomsten.

Inschrijven

  Factuuradres

  Wilt u een abonnement voor alle vier VTO'S?

  Prijs:€ 260,00 (excl. btw)
  Prijs V&A relaties:€ 235,00 (excl. btw)
  Jaar abonnement€ 795,00 (per jaar excl. btw)
  Abonnement (relaties)€ 795,00 (per jaar excl. btw)
  Cursusnummer:202303
  Datum en locatie:28 september 2023
  Tijd:14.00 – 17.00
  Niveau:Basis en gevorderd
  Bestemd voor:MKB Accountants, Openbaar accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
  Kennisgebied:Controle, Externe verslaggeving, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving

  Inhoud

  Voor wie is het VTO assurance praktijk interessant?

  De primaire doelgroep voor VTO assurance praktijk zijn leden van vaktechnische commissies van accountantskantoren, die voornamelijk werkzaam zijn in de controlepraktijk. Met behulp van de opgedane kennis tijdens een VTO kan inhoud worden gegeven aan een VTO binnen de eigen organisatie. Waar nodig kunnen de V&A trainers je hierbij verder faciliteren.

  Tijdens het VTO assurance praktijk inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


  Wat is de opzet van het VTO assurance praktijk?

  De coördinatie van het VTO ligt bij V&A. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van het VTO assurance is steeds om vakinhoudelijk van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van het VTO assurance zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

  Tijdens de bijeenkomst heb je de gelegenheid om mee te denken over het onderwerp voor een volgende bijeenkomst.

  Naast dilemma’s komt ook de wet- en regelgeving aan de orde. Daarnaast is ook voldoende tijd beschikbaar voor het aan de orde stellen van ‘uw’ praktijksituatie of vraag. 

  De prijs voor deze bijeenkomst is € 235 (excl. BTW) voor relaties. Voor niet-relaties: € 260 (excl. BTW). Ook kunt u kiezen voor een abonnement dat recht geeft op het bijwonen van 4 bijeenkomsten. De prijs voor dit abonnement is € 795 excl. BTW. Kunt u onverhoopt een bijeenkomst niet bijwonen dan kunt u in uw plaats een collega de bijeenkomst bij laten wonen.