VTO – assurance 8 december 2022

VTO – assurance 8 december 2022

Onderwerp

Duurzaamheid

De Europese Commissie heeft de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) definitief aangenomen en wordt binnenkort gepubliceerd. Ook worden half november 2022 de definitieve European Sustainable Reporting Standards (ESRS’s) door EFRAG gepubliceerd, die in de eerste helft van 2023 definitief worden vastgesteld voor toepassing in de EU. Deze regelgeving verplicht ook (grote) ondernemingen te rapporteren in een duurzaamheidsverslag over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten. Accountants of andere assurance providers zullen deze informatie beoordelen door middel van beperkte mate van assurance. De CSRD ondersteunt de EU Green deal: Europa als eerste continent klimaatneutraal in 2050.

In deze sessie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • CSRD: wat, hoe en wanneer moet worden gerapporteerd door met name grote ondernemingen.
  • ESRS’s: over welke onderwerpen moet worden gerapporteerd.
  • Beperkte mate van assurance bij het duurzaamheidsverslag.

Docent(en)

drs. C.M. (Kees) Roozen RA

Locatie

Locatie 78, Burgemeester van de Weijerstraat 78, 3981 EK Bunnik

Prijs:€ 235,00 (excl. btw)
Prijs V&A relaties:€ 210,00 (excl. btw)
Jaar abonnement€ 700,00 (per jaar excl. btw)
Abonnement (relaties)€ 700,00 (per jaar excl. btw)
Cursusnummer:202204
Datum en locatie:8 december 2022 – Locatie 78, Burgemeester van de Weijerstraat 78, 3981 EK Bunnik
Tijd:14.00 – 17.00
Niveau:Basis en gevorderd
Bestemd voor:MKB Accountants, Openbaar accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
Kennisgebied:Controle, Externe verslaggeving, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving

Inhoud

Voor wie is het VTO assurance praktijk interessant?

De primaire doelgroep voor VTO assurance praktijk zijn leden van vaktechnische commissies van accountantskantoren, die voornamelijk werkzaam zijn in de controlepraktijk. Met behulp van de opgedane kennis tijdens een VTO kan inhoud worden gegeven aan een VTO binnen de eigen organisatie. Waar nodig kunnen de V&A trainers je hierbij verder faciliteren.

Tijdens het VTO assurance praktijk inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


Wat is de opzet van het VTO assurance praktijk?

De coördinatie van het VTO ligt bij V&A. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van het VTO assurance is steeds om vakinhoudelijk van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van het VTO assurance zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

Tijdens de bijeenkomst heb je de gelegenheid om mee te denken over het onderwerp voor een volgende bijeenkomst.

Naast dilemma’s komt ook de wet- en regelgeving aan de orde. Daarnaast is ook voldoende tijd beschikbaar voor het aan de orde stellen van ‘uw’ praktijksituatie of vraag. 

De prijs voor deze bijeenkomst is € 210 (excl. BTW) voor relaties. Voor niet-relaties: € 235 (excl. BTW). Ook kunt u kiezen voor een abonnement dat recht geeft op het bijwonen van 4 bijeenkomsten. De prijs voor dit abonnement is € 700 excl. BTW. Kunt u onverhoopt een bijeenkomst niet bijwonen dan kunt u in uw plaats een collega de bijeenkomst bij laten wonen.

    Factuuradres