VTO non-assurance 7 december 2023

VTO non-assurance 7 december 2023

Onderwerp

Het onderwerp van deze bijeenkomst wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Docent(en)

De docenten worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Locatie

Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP DOORN. (Let op: de locatie is gewijzigd t.o.v. de vorige bijeenkomsten).

  Factuuradres

  Wilt u een abonnement voor alle vier VTO'S?

  Prijs:€ 260,00 (excl. btw)
  Prijs V&A relaties:€ 235,00 (excl. btw)
  Jaar abonnement:€ 795,00 (per jaar excl. btw)
  Abonnement (relaties):€ 795,00 (per jaar excl. btw)
  Cursusnummer:202303
  Datum en locatie:7 december 2023, Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP DOORN.
  (Let op: dit is een andere locatie dan de vorige VTO’s).
  Tijd:09.30-12.30
  Niveau:Basis en gevorderd
  Bestemd voor:MKB Accountants, Openbaar accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
  Kennisgebied:Controle, Externe verslaggeving, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving

  Inhoud

  Voor wie is het VTO non-assurance praktijk interessant?

  De primaire doelgroep voor VTO non-assurance praktijk zijn leden van vaktechnische commissies van accountantskantoren, die voornamelijk werkzaam zijn in de samenstellingspraktijk. Met behulp van de opgedane kennis tijdens een VTO kan inhoud worden gegeven aan een VTO binnen de eigen organisatie. Waar nodig kunnen de V&A trainers je hierbij verder faciliteren.

  Tijdens het VTO non-assurance praktijk inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


  Wat is de opzet van het VTO non-assurance praktijk?

  De coördinatie van het VTO ligt bij V&A. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van het VTO non-assurance is steeds om vakinhoudelijk van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van het VTO non-assurance zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

  Tijdens de bijeenkomst heb je de gelegenheid om mee te denken over het onderwerp voor een volgende bijeenkomst.

  Naast dilemma’s komt ook de wet- en regelgeving aan de orde. Daarnaast is ook voldoende tijd beschikbaar voor het aan de orde stellen van ‘uw’ praktijksituatie of vraag. 

  De prijs voor deze bijeenkomst is € 235 (excl. BTW) voor relaties. Voor niet-relaties: € 260 (excl. BTW). Ook kunt u kiezen voor een abonnement dat recht geeft op het bijwonen van 4 bijeenkomsten. De prijs voor dit abonnement is € 795 excl. BTW. Kunt u onverhoopt een bijeenkomst niet bijwonen dan kunt u in uw plaats een collega de bijeenkomst bij laten wonen.

  Locatie:

  Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP DOORN.
  (Let op: dit is een andere locatie dan de vorige VTO’s).