VTO – non assurance 8 december 2022

VTO – non assurance 8 december 2022

Onderwerp

Lessen uit tuchtrechtzaken incl. het toepassen van cijferanalyse in de samenstelpraktijk. In deze sessie wordt ingegaan op lessen die we kunnen leren uit het tuchtrecht. Hierbij worden (recente) tuchtrechtuitspraken behandeld die o.a. ingaan op onbedoelde assurance, “onderzoekende geest” en documentatie vereisten bij een samenstelopdracht. Verder wordt o.a. aan de hand van tuchtrechtuitspraken ingegaan op cijferanalyse en het toepassen hiervan in de samenstelpraktijk.

Het volgende komt aan bod:

  • Qua tuchtrecht onderwerpen o.a.: onbedoelde assurance, “onderzoekende geest”, documentatie vereisten en cijferanalyse.
  • Het in groepjes behandelen van relevante tuchtrechtzaken binnen de samenstelpraktijk.
  • Het centraal behandelen van leerpunten uit de uitgereikte casuïstiek.

Docent(en)

drs. Cornelis L. Kramer RA en Bert Jan Uitslag MSc RA

Locatie

Locatie 78, Burgemeester van de Weijerstraat 78, 3981 EK Bunnik

Prijs:€ 235,00 (excl. btw)
Prijs V&A relaties:€ 210,00 (excl. btw)
Jaar abonnement:€ 700,00 (per jaar excl. btw)
Abonnement (relaties):€ 700,00 (per jaar excl. btw)
Cursusnummer:202204
Datum en locatie:8 december 2022 Locatie 78, Burgemeester van de Weijerstraat 78, 3981 EK Bunnik
Tijd:09.30-12.30
Niveau:Basis en gevorderd
Bestemd voor:MKB Accountants, Openbaar accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
Kennisgebied:Controle, Externe verslaggeving, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving

Inhoud

Voor wie is het VTO non-assurance praktijk interessant?

De primaire doelgroep voor VTO non-assurance praktijk zijn leden van vaktechnische commissies van accountantskantoren, die voornamelijk werkzaam zijn in de samenstellingspraktijk. Met behulp van de opgedane kennis tijdens een VTO kan inhoud worden gegeven aan een VTO binnen de eigen organisatie. Waar nodig kunnen de V&A trainers je hierbij verder faciliteren.

Tijdens het VTO non-assurance praktijk inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


Wat is de opzet van het VTO non-assurance praktijk?

De coördinatie van het VTO ligt bij V&A. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van het VTO non-assurance is steeds om vakinhoudelijk van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van het VTO non-assurance zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

Tijdens de bijeenkomst heb je de gelegenheid om mee te denken over het onderwerp voor een volgende bijeenkomst.

Naast dilemma’s komt ook de wet- en regelgeving aan de orde. Daarnaast is ook voldoende tijd beschikbaar voor het aan de orde stellen van ‘uw’ praktijksituatie of vraag. 

De prijs voor deze bijeenkomst is € 210 (excl. BTW) voor relaties. Voor niet-relaties: € 235 (excl. BTW). Ook kunt u kiezen voor een abonnement dat recht geeft op het bijwonen van 4 bijeenkomsten. De prijs voor dit abonnement is € 700 excl. BTW. Kunt u onverhoopt een bijeenkomst niet bijwonen dan kunt u in uw plaats een collega de bijeenkomst bij laten wonen.

    Factuuradres