In House Trainingen

V&A » Training » In House

Training V&A MIND-SHIFT PROGRAMMA

V&A is door het NBA geaccrediteerd, waardoor aan al onze trainingen PE punten zijn verbonden. Trainingen kunnen zowel in-house op uw kantoorlocatie plaatsvinden, als op een externe locatie als bij ons op kantoor. Wij maken graag een op maat gemaakte offerte. Effectiviteit van de training staat bij ons op nummer 1. Daarom maken wij gebruik van de best gekwalificeerde docenten.

Voor training van u zelf of uw medewerkers bent u bij V&A aan het goede adres. V&A heeft een zogenaamd Mind-shift programma ontwikkeld. Zoals de naam al aangeeft, is ons hoofddoel van elke training dat de deelnemers op een andere manier tegen de werkelijkheid van alledag gaan aankijken. Wij realiseren dat onder andere door de laatste ontwikkelingen op wetenschappelijk terrein in onze trainingen aandacht te geven, maar bijvoorbeeld ook door het hanteren van wisselende onderwijsvormen. In een afwisselend programma komen zowel de concepten en theorieën aan bod, alsook praktische toepassingen en actuele thema’s. Een voorbeeld van het Mind-shift programma is dat wij op controlevraagstukken en verslaggevingvraagstukken een geïntegreerde benadering volgen. Het is zelden het geval dat een vraagstuk op het gebied van externe verslaggeving los staat van de wijze waarop dit vraagstuk wordt gecontroleerd. Daarom hebben we een specifiek programma ontwikkeld waarin de dwarsverbanden tussen EV en Audit naar voren komen. Voor verslaggevingrichtlijnen en controlestandaarden waar deze relatie minder duidelijk is, hebben we specifieke modules ontwikkeld. Voor de meer traditioneel georiënteerde accountants hebben we de meer standaard trainingsprogramma’s beschikbaar, waarin het onderscheid EV en Audit naar voren komt.

Accounting Issue RJ Auditing Issue Nv COS
Immateriële vaste activa
Goodwill
121
216
Risicoanalyse 315/350
Materiële vaste activa
Vastgoed beleggingen
212
213
Risicoanalyse
Controle-informatie
Detailcontroles
315/330
500
530
Voorraden
Onderhanden projecten
220
221
Risicoanalyse en interne beheersing, inclusief automatisering
Externe bevestigingen
Detailcontroles (elementen materialiteit)
Afsluitend: Vastgoed fraude
315/330


505

530/320
540
Voorzieningen 252 Schattingen
Controledocumentatie
540
230
Pensioenen 271 Schattingen 540
Consolidatie
Joint ventures
217
215
Verbonden partijen
Vergelijkende cijfers
550
710
Fusie en overname 216 COSO, interne beheersingsomgeving, Overwegende zeggenschap, Entity-level controls
Controle beginbalans
Groepscontroles
330510
600
Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutenherstel 140
145
150
Schattingen
Professional judgment
Gebruikersperspectief
540
200
320
Financiële instrumenten 290 Schattingen 540
Leasing 292 Schattingen 540
Gebeurtenissen na balansdatum 160 Gebeurtenissen na balansdatum 560
Jaarverslag 400 COSO/ERMF
Bevestiging van de leiding, Continuïteit
330
580
570

Elk van bovenstaande tabelregels vormt een module, welke in beginsel een dagdeel duurt. Het onderwerp Financiële Instrumenten en Schattingen neemt een gehele dag in beslag.

Overige modules die onderdeel uitmaken van het Mind-shift programma betreffen:

Controlestandaard Trainingsmodule
NV COS 200 (Algemeen)
NV COS 220 (Kwaliteitsbeheersing)
Ethiek voor accountants &
NV Onafhankelijkheidsvoorschriften
NV COS 240 Frauderisico’s
NV COS 250 Wet- en regelgeving
Fraude
NV COS 260 Communicatie governance Rapportering I
NV COS 320 Materialiteit
NV COS 450 Evaluatie van afwijkingen
Materialiteit
NV COS 402 Service organisaties Interne beheersing (incl SAS 70)
NV COS 520 Cijferanalyse Moderne data analyse, inclusief benchmarking.
NV COS 700-serie Rapportering II


Overige trainingen

Verslaggeving, Auditing en Interne Beheersing

In aanvulling op de bovenstaande trainingsmodules of onderwerpen bieden wij ook kennisgerelateerde trainingen aan ten aanzien van de volgende thema’s:

1.    IFRS
2.    IFRS-SME
3.    Externe verslaggeving van Stichtingen en Verenigingen.
4.    Sarbanes-Oxley (SOx 404, PCAOB standard No.5)
5.    COSO/Enterprise Risk Management Framework (ERMF).

De IFRS trainingen zijn ook opgebouwd uit verschillende modules. Wij verzorgen tevens IFRS basis accreditatie en update programma die een solide basis geven aan het kunnen aftekenen van IFRS jaarrekeningen. Wij stemmen ons aanbod graag af op uw specifieke behoefte.

Vaardigheden

In ons trainingsaanbod hebben wij tevens trainingen opgenomen, welke zich uitsluitend richten op het vergroten van uw vaardigheden. Een greep uit ons aanbod:

 1. Beheerste omgang met reviews door toezichthouders
 2. Interviews en tweegesprekken
 3. Groepsgesprekken
 4. Acquisitie
 5. Leidinggeven
 6. Persoonlijkheidsontwikkeling
 7. Presentatie (bekijk brochure)
  1. Educatieve presentatie
  2. Klantgerichte presentatie
  3. Camera vaardigheden
  4. Pitch vaardigheden

 


Nieuw verschenen boek

Nieuw Boek

Persoonlijke bespiegelingen van V&A Professionals (2019)

Bestel nu het boek!

Contact informatie

V&A
Jonckerweg 15
2201 DZ Noordwijk
Tel: 071 36 158 00
Meer contact  twitter