Trainingen

Compliance community

Prijs: € 220,00 (excl. btw)
Prijs V&A relaties: € 198,00 (excl. btw)
Jaar abonnement € 660,00 (per jaar excl. btw)
Abonnement (relaties) € 660,00 (per jaar excl. btw)
Cursusnummer: 2019004
Datum en locatie: 26 november - Nieuwegein
Tijd: 14.15-17.30 uur
PE-Punten: 3
Niveau: Basis en gevorderd
Bestemd voor: MKB Accountants, Openbaar accountants, Interne accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
Kennisgebied: Controle, Bestuurlijke informatie voorziening, Externe verslaggeving, Corporate governance, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving

Voor wie is de V&A Compliance Community interessant?

De primaire doelgroep voor de V&A Compliance Community is (plv) Compliance officers van accountantskantoren. Gedurende een jaarcyclus komen onderwerpen voorbij die zowel audit- als non-audit gerelateerd zijn. Een aantal onderwerpen is zeker ook interessant voor bestuurders (bijvoorbeeld gerelateerd aan de 53 maatregelen) en vaktechnisch geïnteresseerden.

Tijdens de V&A Compliance Community inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


Wat is de opzet van de V&A Compliance Community?

De coördinatie van de V&A Compliance Community ligt bij ons. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van de V&A Compliance Community is steeds om van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van de V&A Compliance Community zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

Onderwerp deze bijeenkomst

“In gesprek met het Bureau financieel toezicht over Wwft”
De Wwft is in 2018 veranderd. Tijdens een eerdere compliance bijeenkomst kwamen de veranderingen reeds uitvoerig aan de orde, waaronder de steeds nadrukkelijkere rol voor compliance officers. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) houdt toezicht op naleving van de Wwft door accountantsorganisaties. Dit doet het BFT door diverse onderzoeken en door het opvragen van informatie, zoals de recente uitvraag aan een selectie van accountantskantoren met betrekking tot het risicobeleid.

 

De 4e kwartaal bijeenkomst van de compliance community wordt verzorgd door twee toezichthouders van het BFT.

 

Aan de orde komen onderwerpen als:

 

-      Hoe wordt het toezicht door het BFT vormgegeven?

 

-      Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de Wwft volgens het BFT?

 

-      Hoe zijn een goed risicobeleid en organisatieanalyse vorm te geven?

 

-      Wat verwacht het BFT van compliance officers in het toezicht?

 

-      Wat zijn belangrijke onderwerpen binnen het toezicht?

 

-      Wat zijn good practices?

 

Tijdens de bijeenkomst komen diverse onderwerpen aan de orde maar ook is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Mocht u op voorhand vragen of onderwerpen graag behandeld willen hebben, dan kunt u deze kenbaar maken door het sturen van een e-mail aan alex@vna-aa.nl  

De gegevens: 

Datum

26 november 2019

Inloop

14.15 uur

Aanvang

14.30 uur

Einde

17.30 uur

Borrel

17.30 – circa 18.30 uur

Aantal PE punten

3

Opmerking

De prijs voor deze bijeenkomst is € 200 (excl. BTW) voor relaties. Voor niet-relaties: € 220 (excl. BTW).  Kunt u onverhoopt een bijeenkomst niet bijwonen dan kunt u in uw plaats een collega de bijeenkomst bij laten wonen.

Locatie

Down Under, Ravensewetering 1, 3439 ZZ te Nieuwegein

Aanmelding

Graag uiterlijk 19 november 2019, via onze website of via een e-mail aan info@vna-aa.nl  

 

Na afloop is onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid om in ontspannen sfeer met elkaar na te praten. 

 

 

De bijeenkomst wordt verzorgd door de heer Mr. L. de Haan AA CFE en mevrouw drs. F. Scholtens RA, beide werkzaam bij het Bureau Financieel Toezicht als toezichthouder.

Down Under, Ravensewetering 1, 3439 ZZ te Nieuwegein

Winkelmandje
0 product(en) in uw winkelmandje
Totaal: € 0,00

Nieuw verschenen boek

Nieuw Boek

Persoonlijke bespiegelingen van V&A Professionals (2018)

Bestel nu het boek!

Contact informatie

V&A
Jonckerweg 15
2201 DZ Noordwijk
Tel: 071 36 158 00
Meer contact  twitter