Open inschrijvingen: 9 trainingen in totaal.

U kunt zich inschrijven voor onder andere: Compliance Community, Masterclass, Training, VTO

Nieuw

Continuïteitsveronderstelling

Type: Training

Datum: 8 December 2021

Presenteren en stemgebruik

Type: Training

Datum: November 2021

Effectief leiding geven

Type: Training

Datum: November 2021

Groeien als trainer

Type: Training

Datum: November 2021

Nieuw

VTO – assurance

Type: VTO

Datum: 7 December 2021

Nieuw

VTO – non assurance

Type: VTO

Datum: 7 December 2021

Continuïteitsveronderstelling

Type: Training

Datum: 17 November 2021

Compliance community

Type: Compliance Community

Datum: 2 December 2021

Nieuw

Jouw gedrag en VGBA

Type: Masterclass

Datum: Oktober 2021

Compliance community

Accountantskantoren (en daarmee ook hun compliance-officers) hebben met enige regelmaat te maken met niet alledaagse vraagstukken. De V&A Compliance Community is speciaal bedoeld om met elkaar over deze niet alledaagse vraagstukken na te denken. Per keer bespreken we één of twee (deel)onderwerpen. Soms primair audit-gerelateerd, soms juist uit de non-auditpraktijk.

De deelnemers hebben de mogelijkheid om onderwerpen voor een volgende bijeenkomst in te dienen.

V&A coördineert de bijeenkomst en leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Steeds met als doel om van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet.

Bij eerdere bijeenkomsten waren vertegenwoordigers van de kleinere en ook van de grotere kantoren aanwezig, waarmee vanuit verschillende gezichtsvelden werd gereflecteerd op de onderwerpen. Dit kwam het leereffect ten goede!

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Alex Boxum (Alex@vna-aa.nl)

VTO

Het VTO (VakTechnischOverleg) is een kennisdelingsprogramma. We organiseren op kwartaalbasis bijeenkomsten, onderscheiden in de doelgroepen “non-assurance praktijk” (ochtend) en “assurance praktijk” (middag). Deelname staat open voor iedereen die werkzaam is in de accountantspraktijk. Per bijeenkomst agendeert ondergetekende een (actueel) thema, waarbij eveneens (recente) tuchtrechtzaken worden behandeld. De bijeenkomsten kenmerken zich door een hoog praktijkgehalte en er is volop ruimte voor eigen inbreng!

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Cornelis Kramer (Cornelis@vna-aa.nl)