Open inschrijvingen

Compliance community

Accountantskantoren (en daarmee ook hun compliance-officers) hebben met enige regelmaat te maken met niet alledaagse vraagstukken. De V&A Compliance Community is speciaal bedoeld om met elkaar over deze niet alledaagse vraagstukken na te denken. Per keer bespreken we één of twee (deel)onderwerpen. Soms primair audit-gerelateerd, soms juist uit de non-auditpraktijk.

De deelnemers hebben de mogelijkheid om onderwerpen voor een volgende bijeenkomst in te dienen.

V&A coördineert de bijeenkomst en leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Steeds met als doel om van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet.

Bij eerdere bijeenkomsten waren vertegenwoordigers van de kleinere en ook van de grotere kantoren aanwezig, waarmee vanuit verschillende gezichtsvelden werd gereflecteerd op de onderwerpen. Dit kwam het leereffect ten goede!

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Alex Boxum (Alex@vna-aa.nl)

VTO

Het VTO (VakTechnischOverleg) is een kennisdelingsprogramma. We organiseren op kwartaalbasis bijeenkomsten, onderscheiden in de doelgroepen “non-assurance praktijk” (ochtend) en “assurance praktijk” (middag). Deelname staat open voor iedereen die werkzaam is in de accountantspraktijk. Per bijeenkomst agendeert ondergetekende een (actueel) thema, waarbij eveneens (recente) tuchtrechtzaken worden behandeld. De bijeenkomsten kenmerken zich door een hoog praktijkgehalte en er is volop ruimte voor eigen inbreng!

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Cornelis Kramer (Cornelis@vna-aa.nl)

9 December, Bunnik – VTO assurance

Het onderwerp voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Indien bekend, dan wordt het onderwerp op deze plaats kenbaar gemaakt.

9 December, Bunnik – VTO non assurance

Het onderwerp voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Indien bekend, dan wordt het onderwerp op deze plaats kenbaar gemaakt.

1 December, Bunnik – Compliance community

Het onderwerp voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Indien bekend, dan wordt het onderwerp op deze plaats kenbaar gemaakt.

11 November, Bunnik – Compliance bijeenkomst

“MCA en CTA rapporten, wat nu?”
De rapporten bevatten adviesmaatregelen waarvan een aantal adviezen ‘straks’ concrete eisen gaan zijn voor accountantsorganisaties. De maatregelen lopen uiteen van structuur en governance tot gedrag en cultuur. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op een aantal belangrijke maatregelen: wat houden ze in? wat zijn belangrijke aspecten bij implementatie? Etc.