Open inschrijvingen

Compliance community

Accountantskantoren (en daarmee ook hun compliance-officers) hebben met enige regelmaat te maken met niet alledaagse vraagstukken. De V&A Compliance Community is speciaal bedoeld om met elkaar over deze niet alledaagse vraagstukken na te denken. Per keer bespreken we één of twee (deel)onderwerpen. Soms primair audit-gerelateerd, soms juist uit de non-auditpraktijk.

De deelnemers hebben de mogelijkheid om onderwerpen voor een volgende bijeenkomst in te dienen.

V&A coördineert de bijeenkomst en leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Steeds met als doel om van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet.

Bij eerdere bijeenkomsten waren vertegenwoordigers van de kleinere en ook van de grotere kantoren aanwezig, waarmee vanuit verschillende gezichtsvelden werd gereflecteerd op de onderwerpen. Dit kwam het leereffect ten goede!

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Alex Boxum (Alex@vna-aa.nl)

2 maart 2021, Teams – Compliance community

“De compliance officer en opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen”.

De opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) wordt vaak gezien als ‘het slot op de deur’.

Een maatregel die – als het goed is – kwaliteitsverhogend werkt. Van belang is dus een goed OKB-proces en een focus op de juiste elementen tijdens de OKB.

1 juni 2021, Bunnik – Compliance community


Nadere informatie over de onderwerpen volgt nog.

VTO

Het VTO (VakTechnischOverleg) is een kennisdelingsprogramma. We organiseren op kwartaalbasis bijeenkomsten, onderscheiden in de doelgroepen “non-assurance praktijk” (ochtend) en “assurance praktijk” (middag). Deelname staat open voor iedereen die werkzaam is in de accountantspraktijk. Per bijeenkomst agendeert ondergetekende een (actueel) thema, waarbij eveneens (recente) tuchtrechtzaken worden behandeld. De bijeenkomsten kenmerken zich door een hoog praktijkgehalte en er is volop ruimte voor eigen inbreng!

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Cornelis Kramer (Cornelis@vna-aa.nl)

16 maart 2021, Teams – VTO non assurance

Het onderwerp van deze bijeenkomst betreft RJk Update:
Behandeling van wijzigingen in de verslaggevingsstandaarden en
interactieve behandeling van veelvoorkomende verslaggevingsissues binnen de samenstelpraktijk.

16 maart 2021, Teams – VTO assurance


Het onderwerp van deze bijeenkomst is Toepassing van NVCOS 540 Schattingen:
In deze sessie wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen, waaronder de impact op de planning- en uitvoeringsfase.
Tevens wordt ingegaan op veelvoorkomende vragen en praktijkcasuïstiek.

27 mei 2021, Bunnik – VTO non assurance

Het onderwerp voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Indien bekend, dan wordt het onderwerp op deze plaats kenbaar gemaakt.

27 mei 2021, Bunnik – VTO assurance

Het onderwerp voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Indien bekend, dan wordt het onderwerp op deze plaats kenbaar gemaakt.