Compliance Community 28 juni 2022

Compliance Community 28 juni 2022

De Compliance bijeenkomsten van 2022 vinden plaats op:

 • 28 juni 2022
 • 20 september 2022
 • 13 december 2022

Inhoud V&A Compliance Community 28 juni 2022

Met het ‘nieuwe’ AFM toezicht en de reguliere onderzoeken van SRA en NBA is de kans groot dat je kantoor in 2022 wordt bezocht door een externe toezichthouder. Daar komt bij dat je ook te maken kunt krijgen met bezoeken van de FIOD, het BFT e.d. Stuk voor stuk belangrijke momenten voor jou en het kantoor waar je werkzaam bent. Kortom: een goede voorbereiding op een dergelijk bezoek is belangrijk. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

 • Hoe is een goed voorbereidingsproces vorm te geven?
 • Welke tips ten aanzien van de inhoud van dossiers zijn er?
 • Welke tips ten aanzien van het gesprek, de review, de communicatie zijn er?
 • Welke rol heeft de Compliance officer, en hoe kan hij of zij de medewerkers van het eigen kantoor goed helpen?
 • Wat te doen bij weerstand als het gaat om de wettelijke vereisten?

Weerbaarheid vergroten door een goede voorbereiding helpt de accountant, zijn team en de organisatie tijdens een review of onderzoek door een externe instantie.

Daarnaast is er volop ruimte voor het behandelen van je eigen vraag. Een vriendelijk verzoek is deze vragen vooraf in te dienen door het sturen van een e-mail aan alex@vna-aa.nl. Dan zorgen wij ervoor dat er tijdens de bijeenkomst voldoende ruimte is voor het behandelen van deze vragen.

Voor wie is de V&A Compliance Community interessant?

De primaire doelgroep voor de V&A Compliance Community is (plv) Compliance officers van accountantskantoren. Gedurende een jaarcyclus komen onderwerpen voorbij die zowel audit als non-audit gerelateerd zijn. Een aantal onderwerpen is zeker ook interessant voor bestuurders (bijvoorbeeld gerelateerd MCA- en CTA-maatregelen) en vaktechnisch geïnteresseerden.

Tijdens de V&A Compliance Community inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


Wat is de opzet van de V&A Compliance Community?

De coördinatie van de V&A Compliance Community ligt bij ons. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van de V&A Compliance Community is steeds om van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van de V&A Compliance Community zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

Inleiders

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door drs. A.S. (Albert) Bosch RA en drs. E.C. (Ernest) Ouwejan.

Albert Bosch is als partner en oprichter werkzaam bij V&A accountants adviseurs. Uit dien hoofde verricht hij veel toetsingen en is hij betrokken bij de ondersteuning van uiteenlopende kantoren bij het externe toezicht.

Ernest Ouwejan is als directeur social skills verbonden aan V&A en is dagelijks doende met het coachen van accountants, teams en kantoren op het gebied van weerbaarheid en communicatie.

Locatie

Locatie 78, Burgemeester van de Weijerstraat 78, Bunnik

Aanmelding

Graag uiterlijk 14 juni 2022 via info@vna-aa.nl.

  Factuuradres

  Prijs:€ 235,00 (excl. btw)
  Prijs V&A relaties:€ 210,00 (excl. btw)
  Jaar abonnement€ 700,00 (per jaar excl. btw)
  Abonnement (relaties)€ 700,00 (per jaar excl. btw)
  Cursusnummer:2022002
  Datum en locatie:28 juni 2022 Locatie 78, Burgemeester van de Weijerstraat 78 Bunnik
  Tijd:14.15-17.30 uur
  PE-uren:3
  Niveau:Basis en gevorderd
  Bestemd voor:MKB Accountants, Openbaar accountants, Overheids accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
  Kennisgebied:Controle, Bestuurlijke informatie voorziening, Externe verslaggeving, Corporate governance, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving