Compliance community

Compliance community

Prijs:€ 235,00 (excl. btw)
Prijs V&A relaties:€ 210,00 (excl. btw)
Jaar abonnement€ 700,00 (per jaar excl. btw)
Abonnement (relaties)€ 700,00 (per jaar excl. btw)
Cursusnummer:2021004
Datum en locatie:2 december 2021 Locatie 78, Bunnik
Tijd:14.15-17.30 uur
PE-uren:3
Niveau:Basis en gevorderd
Bestemd voor:MKB Accountants, Openbaar accountants, Overheids accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
Kennisgebied:Controle, Bestuurlijke informatie voorziening, Externe verslaggeving, Corporate governance, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving

Inhoud

Voor wie is de V&A Compliance Community interessant?

De primaire doelgroep voor de V&A Compliance Community is (plv) Compliance officers van accountantskantoren. Gedurende een jaarcyclus komen onderwerpen voorbij die zowel audit- als non-audit gerelateerd zijn. Een aantal onderwerpen is zeker ook interessant voor bestuurders (bijvoorbeeld gerelateerd aan de 53 maatregelen) en vaktechnisch geïnteresseerden.

Tijdens de V&A Compliance Community inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


Wat is de opzet van de V&A Compliance Community?

De coördinatie van de V&A Compliance Community ligt bij ons. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van de V&A Compliance Community is steeds om van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van de V&A Compliance Community zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

Onderwerp deze bijeenkomst

Voor deze bijeenkomst is het onderwerp: Compliance casuïstiek

De compliance officer heeft in zijn of haar dagelijkse praktijk veel te maken met casuïstiek op verschillende gebieden. In deze bijeenkomst staan diverse veel voorkomende casussen centraal met als doel van elkaar te leren en met elkaar van gedachten te wisselen over good practices.

Voorbeelden van onderwerpen:

  • de compliance officer en de herziene NV COS 315;
  • veel voorkomende casussen uit de samenstelpraktijk, ontleend aan OKB’s en
    inspecties op samensteldossiers met compliance raakvlakken;
  • uw eigen casus of vragen over compliance onderwerpen.

Centraal staat de praktijk en de valkuilen en tips die hierbij gelden. Ook is er volop ruimte voor het behandelen van uw compliance casus of compliance vraag over andere onderwerpen. Een vriendelijk verzoek is deze casussen en vragen vooraf in te dienen door het sturen van een e-mail aan alex@vna-aa.nl.

De gegevens: 

Datum2 december 2021
Inloop14.15 uur
Aanvang14.30 uur
Einde17.30 uur
OpmerkingDe prijs voor deze bijeenkomst is € 210 (excl. BTW) voor relaties. Voor niet-relaties: € 235 (excl. BTW).  Ook kunt u een abonnement aanschaffen dat recht geeft op alle 4 kwartaalsessies. De prijs hiervoor is € 700 excl. BTW. Kunt u onverhoopt een bijeenkomst niet bijwonen dan kunt u in uw plaats een collega de bijeenkomst bij laten wonen.
LocatieTeams
AanmeldingGraag uiterlijk 15 november 2021, via onze website of via een e-mail aan info@vna-aa.nl  

Docent(en)

Deze worden later bekend gemaakt.

Locatie

Locatie 78, Bunnik

    Factuuradres