Blog - Blog V&A

V&A » Blog

Blog
Author: Outhands Created: 24-12-2010 15:10
Blog V&A
RssIcon
By Outhands on 24-6-2020 08:28

De dienstverlening van de cliënt is niet zo maar beperkt tot het verstrekken van het papiertje met het eindoordeel over de controlebevindingen. Aan het eindoordeel van de accountant gaat een proces van het verzamelen van controlebewijs vooraf. Dat proces is niet eenzijdig maar wederkerig van aard. De accountant is daarbij afhankelijk van de medewerking van de cliënt. Zonder goede medewerking kun je je vraagtekens stellen bij de kwaliteit (nauwkeurigheid, volledigheid, en andere kwaliteitseigenschappen) van de bewijsverzameling. Het is van belang dat de accountant met zijn cliënt een open en transparante relatie ontwikkelt, een relatie die ook tegen een stootje kan. Want zoals in elke relatie gebeurt er in de gezamenlijke zakelijke journey van alles. 

By Outhands on 9-6-2020 07:04

In dit blog gaan we een gedachtenexperiment met elkaar doen. In dat kader is het wel nodig om een beetje out-of-je-box te denken. Voor we zo ver zijn, moeten we eerst een stukje theorie door. Dat klinkt wellicht wat saai, maar ik vermoed dat je dit stukje nog niet kent, dus vermoedelijk leer je gelijk wat bij. Als dat laatste het geval is, leidt mijn kosten-batenanalyse van het schrijven van dit blog overigens direct tot een batig saldo. Fijn trouwens dat je daaraan wilt bijdragen ...;-)!

 
By Outhands on 19-5-2020 16:23

Bij tijd en wijle beland ik met andere accountants in een terugkerende discussie over materialiteit. Die discussie betreft het verschil tussen de materialiteit (M), de lagere uitvoeringsmaterialiteit (UM) en de ruimte daar tussen (M-UM), resulterend in het volgende vraagstuk: met welk bedrag moet je de gevonden (en niet-gecorrigeerde) afwijkingen evalueren voor wat betreft het kwantitatieve deel van de evaluatie? Dat vraagstuk is tweeledig, namelijk enerzijds gericht op de vraag of de accountant voldoende werk heeft gedaan en anderzijds op de vraag of de jaarrekening een getrouw beeld geeft.

By Outhands on 30-4-2020 13:41

Het zijn bijzondere tijden voor ons allemaal. Nederlanders werken massaal thuis en de verwachting is dat we voorlopig nog niet van social distancing af zijn. De impact op de economie als gevolg van het coronavirus is groot. De Nederlandse overheid heeft gelukkig aangekondigd dat haar beleid er op gericht is de economische gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. De Nederlandse economie staat er relatief goed voor en de staatsschuld kan binnen de bestaande Europese regels nog behoorlijk stijgen.

By Outhands on 15-4-2020 08:00

Over het wedervaren van accountants in Coronatijd is al veel geschreven, waaronder op accountant.nl en via andere (social) media platforms. Mijn collega’s Ernest Ouwejan en Vera Bik hebben eerder geschreven over de parallel tussen het Coronavirus en fraude [Blog Corona en fraude], respectievelijk over het digitale leren in Coronatijd [Blog Corona en leren]. De Coronacrisis heeft op een aantal vlakken parallellen met de kredietcrisis, waaronder betreffende het onderwerp continuïteit, maar zeker niet daartoe beperkt.

By Outhands on 15-4-2020 07:00

Als in de huidige tijd gesproken wordt over een mutatie, denkt menigeen aan een mutatie van het coronavirus. In dit blog wil ik het hebben over een veel onschuldiger mutatie: de jaarrekeningpost ‘mutatie voorraad gereed product’. Of beter gezegd, een variant hierop zoals ik deze in de praktijk vaak tegenkom. Toch een parallel met het coronavirus dus, omdat het gebruik van deze post naar mijn idee in de tijd gemuteerd is.

By Outhands on 3-4-2020 09:21

 Het zijn vreemde tijden. Waar je vroeger met een kleine verkoudheid nog prima naar je werk kon, mag je nu het huis niet meer uit. Alle files zijn verdwenen, de schappen zijn leeg (wij hebben 1,5 week gezocht naar bloem), de sportscholen zijn gesloten en de kinderopvang is dicht. Thuiswerken is ineens de norm geworden, iets wat ik overigens toejuich en zelf al jaren doe. 

By Outhands on 27-3-2020 09:48

In een vorig blog  behandelde ik enkele in de praktijk veel voorkomende vraagstukken die verband houden met de Wwft. Dat blog schreef ik naar aanleiding van de V&A compliance community Q4-2019. Tijdens deze bijeenkomst werd een inleiding verzorgd door twee senior toezichthouders van het Bureau Financieel Toezicht. Dit tweede blog vormt daarop een vervolg. 

By Outhands on 18-3-2020 12:57

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. We worden er bang van omdat het zo onuitroeibaar is. Ik had nog nooit van een coronavirus gehoord. Maar er zijn er meerdere van; in laboratoria zijn er heel wat stammen geïsoleerd. Zeven daarvan kunnen mensen ziek maken. Van sommigen krijg je alleen maar een verkoudheid. Andere veroorzaken Covid-19; heel wat ernstiger.

By Outhands on 6-3-2020 15:26

onbeschrijfelijk onbegrijpelijk

Ik heb wat met taal. En ik ben accountant. Dan heb ik wellicht niet het handigste beroep gekozen, maar op de middelbare school heb ik zo snel als dat kon Frans en Duits laten vallen. En op mijn eindlijst VWO was het cijfer voor wiskunde A evenveel als 90% van de som van de cijfers voor Engels en Nederlands). Zie daar, ik ben meer een ‘cijfermens’ dan een ‘talenmens’ en ben uiteindelijk accountant geworden. En toch vind ik taal leuk, helemaal het taalgebruik in de accountancy.

 
Blogs
Nieuw verschenen boek

Nieuw Boek

Persoonlijke bespiegelingen van V&A Professionals (2019)

Bestel nu het boek!

Contact informatie

V&A
Jonckerweg 15
2201 DZ Noordwijk
Tel: 071 36 158 00
Meer contact  twitter