Categorie: Blog

30 mei 2023 - Steunen op Management Oversight van de directeur-grootaandeelhouder?

In dit blog gaan we in op de vraag of een MKB accountant bij een controle-opdracht kan steunen op het…

Lees meer

1 mei 2023 - De accountant als taalkundige

Al bijna 15 jaar geleden hebben we een grondige herziening ervaren van de NV Controle en Overige Standaarden 200 t/m…

Lees meer

21 april 2023 - Management oversight & Management override – een mooi MKB accountancyvraagstuk!

Bij het V&A VTO (Assurancepraktijk) van 16 maart jl. hebben we met een aantal praktijkaccountants stilgestaan bij de standaard voor…

Lees meer

24 februari 2023 - De Heilige Graal in de Accountancy

Stel, we kunnen audit kwaliteit meten. Dan kunnen we audit kwaliteit ook rangschikken. Hoe ziet zo’n ‘wereld’ eruit? Een kort…

Lees meer

13 februari 2023 - Relatiemanagement is maatwerk, enkele cases uit het tuchtrecht

In mijn oratie van 9 juni 2022 heb ik gereflecteerd op het onderwerp Relatiemanagement. Dit onderwerp heb ik belicht vanuit…

Lees meer

16 december 2022 - De AQI Opdrachtgevertevredenheid: wat gaan we ermee doen?

Introductie Het is je waarschijnlijk niet ontgaan: de kwartiermakers hebben in het achterliggende jaar een behoorlijke slag gemaakt op het…

Lees meer

30 september 2022 - Reservoir en Repertoire

Waar een lerend individu en de lerende organisatie samen komen Inleiding De verschillende accountantsopleidingen in Nederland vervullen een belangrijke rol…

Lees meer

30 juni 2022 - Auditing-as-a-service

Het primaat van de relationele benadering Op 9 juni jl. heb ik in mijn oratie stil gestaan bij nieuwe inzichten…

Lees meer

31 maart 2022 - Over relaties en conflicten: onder druk wordt niet alles, maar wel veel vloeibaar.

Onderscheid tussen core identity en relational identity. Inleiding In een eerder blog [Verplichte PE 2022 (?): Onderhandelingsvaardigheden (accountantweek.nl)] heb ik…

Lees meer

11 maart 2022 - De uitvinding van het vierkante wiel

Inleiding Controlekwaliteit, of Audit Quality, houdt mij en vele andere collega’s in het accountantsberoep bezig. Met veel belangstelling volg ik…

Lees meer