Categorie: Blog

30 juni 2022 - Auditing-as-a-service

Het primaat van de relationele benadering Op 9 juni jl. heb ik in mijn oratie stil gestaan bij nieuwe inzichten…

Lees meer

31 maart 2022 - Over relaties en conflicten: onder druk wordt niet alles, maar wel veel vloeibaar.

Onderscheid tussen core identity en relational identity. Inleiding In een eerder blog [Verplichte PE 2022 (?): Onderhandelingsvaardigheden (accountantweek.nl)] heb ik…

Lees meer

11 maart 2022 - De uitvinding van het vierkante wiel

Inleiding Controlekwaliteit, of Audit Quality, houdt mij en vele andere collega’s in het accountantsberoep bezig. Met veel belangstelling volg ik…

Lees meer

4 maart 2022 - Opstandige betrokkenheid

Recent las ik een uitgave met de titel “Samen”[1]. Heel interessant. Het gaat over de samenwerking van notarissen, makelaars/taxateurs en…

Lees meer

11 februari 2022 - Paradigma verkleving, beperkende eenzijdigheid

Automatisch en bewust Wij mensen kunnen niet altijd aan staan. Dat zou teveel energie kosten. Ik heb van Daniel Kahneman…

Lees meer

24 december 2021 - Onderscheidende poortwachters hebben integriteit hoog in het vaandel!

Inleidend De afgelopen jaren is in de media veelvuldig aandacht besteed aan het feit dat accountants poortwachter zijn. Dat betekent…

Lees meer

17 december 2021 - “Onderzoekende geest” essentieel bij samenstelopdrachten!

Inleidend De titel van dit blog lijkt op een eerder blog [1] dat ik heb geschreven, namelijk “Kennis van de…

Lees meer

10 december 2021 - Onzekerheid – Doe er je voordeel mee!

Inleiding “Met 50 procent van de informatie 100 procent beslissen” en keuzes maken. Een uitspraak van onze premier die ik…

Lees meer

8 november 2021 - Leren van de Geschiedenis

Inleidend In het jaarverslag 2020 van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) [1] staat onder meer het volgende: “Een poortwachter bepaalt…

Lees meer

12 oktober 2021 - Maak jij werk van je ontwikkeling?

Ontwikkeling staat steeds meer op de kaart en wordt alleen maar belangrijker in alle organisaties zoals accountantsorganisaties. Bij mij is…

Lees meer