Oratie prof. drs. Niels van Nieuw Amerongen RA: reflectie op de relatie

Oratie prof. drs. Niels van Nieuw Amerongen RA: reflectie op de relatie

Datum:
06-07-2022
Prijs:
€ 33 excl. 21% BTW
PE-uren:
1

Op 9 juni 2022 sprak Niels van Nieuw Amerongen zijn inaugurele rede uit.

Hij vraagt hierin aandacht voor meer bewuste investering in de relatie met de controlecliënt. Onder bepaalde condities kan dit leiden tot verbetering van de controlekwaliteit. Dit betreft onder andere de integriteitsinschatting die de accountant van de cliënt maakt en het beter zicht krijgen op afwijkingen van normale gedragspatronen. De accountant besteedt in samenspraak met de cliënt bij het hanteren van de relatiegerichte benadering bijzondere aandacht aan objectiviteitsborging”.

Inloggen

of

    Factuuradres