Richtlijnen voor de jaarverslaggeving afdeling B Jaarrekening – editie december 2020

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving afdeling B Jaarrekening – editie december 2020

Datum:
08-04-2022
Prijs:
€ 35 excl. 21% BTW
PE-uren:
2

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (micro- en kleine rechtspersonen) Afdeling B – jaarrekening.

In deze training zijn de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (micro- en kleine rechtspersonen) aan de orde, specifiek Afdeling B Jaarrekening. De RJk is opgesteld uitgaande van de veronderstelde informatiebehoeften die bij gebruikers van jaarrekeningen van micro- en kleine rechtspersonen aanwezig zijn. Afdeling B Jaarrekening is als volgt opgebouwd:

 • B1 Immateriële vaste activa
 • B2 Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
 • B3 Financiële vaste activa en consolidatie
 • B4 Voorraden
 • B5 Vorderingen en overlopende activa
 • B6 Effecten
 • B7 Liquide middelen
 • B8 Eigen vermogen
 • B9 Verplichtingen/Schulden
 • B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen
 • B11 Leasing
 • B12 Financiële instrumenten
 • B13 Winst-en-verliesrekening
 • B14 Personeelsbeloningen
 • B15 Belastingen naar de winst
 • B16 Rente
 • B17 Overheidssubsidies
 • B18 Toelichting

Inloggen

of

  Factuuradres