Richtlijnen voor de jaarverslaggeving afdeling M Microrechtspersonen

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving afdeling M Microrechtspersonen

Datum:
08-04-2022
Prijs:
€ 35 excl. 21% BTW
PE-uren:
2

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving afdeling M Microrechtspersonen

Jaarlijks publiceert de Raad voor de Jaarverslaggeving een nieuwe editie van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. In de nieuwe editie worden wijzigingen verwerkt die in de afgelopen periode zijn opgetreden als gevolg van bijvoorbeeld wetswijzigingen (bijvoorbeeld de aanpassingen van Titel 9 BW 2). Het doel daarbij is de kwaliteit van de externe verslaggeving van en door ondernemingen in Nederland te bevorderen.

RJk Afdeling M Microrechtspersonen
In deze training zijn de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (micro- en kleine rechtspersonen) aan de orde, specifiek Afdeling M Microrechtspersonen. De RJk is opgesteld uitgaande van de veronderstelde informatiebehoeften die bij gebruikers van jaarrekeningen van kleine rechtspersonen aanwezig zijn. De afdelingen A Algemeen, B Jaarrekening en C Bijzondere kleine rechtspersonen worden niet behandeld in deze training. Voor deze afdelingen is een afzonderlijke e-learning gemaakt. In deze e-learning wordt eveneens ingegaan op het toepassen van fiscale grondslagen bij microrechtspersonen (afdeling D.3.1 Handreiking).

Na het met een goed gevolg afleggen van deze e-learning worden de volgende leerdoelen gerealiseerd (specifiek voor microrechtspersonen):

  • Het opfrissen van de bestaande kennis over de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
  • Het verdiepen en verbreden van kennis over de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
  • Het bewust worden van uitdagingen bij het toepassen van de RJk in praktijksituaties.
  • Het kunnen toepassen van fiscale grondslagen bij microrechtspersonen.
  • Het kunnen toepassen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in specifieke (klant)situaties.

 

Inloggen

of

    Factuuradres