Wwft e-learning

Wwft e-learning

Datum:
30-03-2022
Prijs:
€ 79 excl. 21% BTW
PE-uren:
1

Wwft e-learning 

In deze e-learning staat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) centraal. Met behulp van 20 meerkeuzevragen worden belangrijke onderdelen van deze wet aan de orde gesteld. Elke vraag is voorzien van uitgebreide uitleg en feedback op de antwoordopties.

Onderwerpen die zoal aan de orde komen in deze e-learning zijn:

  • Wat is witwassen? en actualiteiten rondom dit begrip
  • (Recente) wijzigingen in de Wwft, waaronder: aanscherpingen cliëntonderzoek.
  • Het toepassen van het begrip PEP in de praktijk
  • Verplichtingen ten aanzien van identificatie en verificatie (wanneer wel en hoe?)
  • Wat is verscherpt cliëntonderzoek en hoe voer ik dat uit?
  • Het wegen van enkele praktijksituaties in relatie tot wel/ niet melden.

Inloggen

of

    Factuuradres