Open inschrijvingen: 7 trainingen in totaal.

U kunt zich inschrijven voor onder andere: ESG Community, ESG, Compliance Community, Masterclass, Training, VTO

Nieuw

ESG Community 3 september 2024

Type: ESG Community, ESG

Datum: 3 september 2024

Nieuw

Nieuwe ESG Community 2024 5 september 2024

Type: ESG Community, ESG

Datum: 5 september 2024

Nieuw

Compliance Community 10 september 2024

Type: Compliance Community

Datum: 10 september 2024

Nieuw

VTO non assurance 19 september 2024 van 10.00 tot 13.00 uur

Type: VTO

Datum: 19 september 2024

Nieuw

VTO-assurance 19 september 2024 van 14.00 tot 17.00 uur.

Type: VTO

Datum: 19 september 2024

Nieuw

Intervisie-bijeenkomst CSRD-assurance 24 september 2024 14.00-17.30

Type: ESG, Training

Datum: 24 september 2024

Nieuw

Intervisie-bijeenkomst CSRD-assurance 26 september 2024 14.00-17.30

Type: ESG, Training

Datum: 26 september 2024

Compliance community

Accountantskantoren (en daarmee ook hun compliance-officers) hebben met enige regelmaat te maken met niet alledaagse vraagstukken. De V&A Compliance Community is speciaal bedoeld om met elkaar over deze niet alledaagse vraagstukken na te denken. Per keer bespreken we één of twee (deel)onderwerpen. Soms primair audit-gerelateerd, soms juist uit de non-auditpraktijk.

De deelnemers hebben de mogelijkheid om onderwerpen voor een volgende bijeenkomst in te dienen.

V&A coördineert de bijeenkomst en leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Steeds met als doel om van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet.

Bij eerdere bijeenkomsten waren vertegenwoordigers van de kleinere en ook van de grotere kantoren aanwezig, waarmee vanuit verschillende gezichtsvelden werd gereflecteerd op de onderwerpen. Dit kwam het leereffect ten goede!

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Alex Boxum (Alex@vna-aa.nl)

VTO

Het VTO (VakTechnischOverleg) is een kennisdelingsprogramma. We organiseren op kwartaalbasis bijeenkomsten, onderscheiden in de doelgroepen “non-assurance praktijk” (ochtend) en “assurance praktijk” (middag). Deelname staat open voor iedereen die werkzaam is in de accountantspraktijk. Per bijeenkomst agendeert ondergetekende een (actueel) thema, waarbij eveneens (recente) tuchtrechtzaken worden behandeld. De bijeenkomsten kenmerken zich door een hoog praktijkgehalte en er is volop ruimte voor eigen inbreng!

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Cornelis Kramer (Cornelis@vna-aa.nl)

ESG Community

Accountantskantoren hebben of krijgen te maken met vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (Environmental, Social en Governance). Zoals bekend wordt de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) vanaf 2024 van kracht in de EU (voor grote beursgenoteerde ondernemingen). Voor grote ondernemingen houdt dit in dat zij moeten rapporteren over boekjaar 2025 (dus in 2026). Hierover geeft de accountant een beperkte mate van assurance.

De ESG community van V&A is bedoeld om met elkaar over duurzaamheidsvraagstukken en ontwikkelingen, waarmee accountantskantoren te maken krijgen, na te denken. Per keer bespreken we één of twee (deel)onderwerpen in de reis naar het rapporteren over duurzaamheid door grote ondernemingen en over het geven van assurance over deze duurzaamheidsinformatie.

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Kees Roozen (kees@vna-aa.nl)

Intervisie-bijeenkomst CSRD Assurance

Grote ondernemingen dienen op basis van de Corporate Sustainability Reporting Directive, de CSRD, vanaf boekjaar 2025 een duurzaamheidsverslag op te stellen, waarbij externe accountants assurance afgeven met een beperkte mate van zekerheid. Om deze assurance te mogen afgeven heeft de NBA ‘Nadere vereisten vakbekwaamheid CSRD-assurance’ opgesteld, waaraan externe accountants moeten voldoen.

Eén van de onderdelen daarvan is het volgen van een kantooroverstijgende intervisie om de theoretische kennis in de praktische toepassing te versterken. Deze intervisie-bijeenkomsten dient de externe accountant te volgen vanaf het aangaan van deze assurance-opdracht of kort voor de aanvang van deze opdracht, omdat het gaat om het leerproces gedurende het gehele assuance-proces.

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Kees Roozen (kees@vna-aa.nl)