Leren in tijden van corona

3 april 2020 - Leren in tijden van corona

Het zijn vreemde tijden. Waar je vroeger met een kleine verkoudheid nog prima naar je werk kon, mag je nu het huis niet meer uit. Alle files zijn verdwenen, de schappen zijn leeg (wij hebben 1,5 week gezocht naar bloem), de sportscholen zijn gesloten en de kinderopvang is dicht. Thuiswerken is ineens de norm geworden, iets wat ik overigens toejuich en zelf al jaren doe.

Nu iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven, worden mensen creatief. Ik doe ’s morgens een workout voor mijn telefoon, terwijl mijn coach en mede deelnemers op een andere locatie sporten. We zien elkaar, kunnen met elkaar praten en krijgen tips als we een oefening anders moeten doen. In plaats van gewichten gebruik ik emmers met flessen schoonmaakmiddel en petflessen gevuld met water. En dit alles niet alleen onder het toeziend oog van mijn trainer, maar ook van mijn man, baby en hond.

Deze vreemde tijden vragen om een andere aanpak. Niet alleen sport ik op afstand, ook ons werkoverleg gaat telefonisch. Mijn collega’s die regelmatig klassikale trainingen geven en bij klanten over de vloer komen, moeten hun planning aanpassen. Maar accountants moeten ondanks dit wel gewoon hun kennis op niveau houden, hoewel de beroepsorganisatie ten aanzien van permanente educatie gelukkig ook de nodige coulance betracht als gevolg van Corona. Deze coronacrisis dwingt tot aanpassing, maar biedt daardoor ook kansen om te laten zien wat er op afstand onder meer mogelijk is. Dat is op het gebied van training niet nieuw (e-learning e.d. bestonden al), maar het kan een motivatie zijn om meer online te doen.

Tijdens corona

Tijdens corona kunnen we niet allemaal in een lokaal of zaal bij elkaar zitten. Dit vraagt inventiviteit van docenten door bijvoorbeeld gebruik te maken van een virtual classroom, zoals in dit artikel te lezen is. Of door het maken van een webinar. Bij V&A is online leren al jaren onderdeel van onze werkzaamheden. Wij bieden verschillende manieren van online leren aan. E-learnings, online learnings en blended learnings.

E-learning

E-learning wordt vaak gebruikt als aanduiding voor een database met kennisvragen, waarmee getoetst wordt hoe het gesteld is met je kennisniveau. In die zin gebruiken we bij V&A ook het woord e-learning, maar dan vooral ter onderscheiding van online learning, maar daarop kom ik in de volgende paragraaf terug. Een e-learning kan soms voelen als een soort quiz, waar je niet veel van opsteekt en waarbij vooral parate kennis wordt getest met multiple gok vragen. Ja, dit soort e-learnings hebben wij ook, al gebruiken wij niet alleen multiple choice vragen, maar bijvoorbeeld ook multiple response vragen waarbij meerdere antwoorden geselecteerd kunnen of moeten worden. Het testen van kennis kan soms handig zijn als je zelf het idee hebt al veel van een onderwerp te weten en snel wilt toetsen of deze kennis nog up-to-date is. Maar voor een onderwerp waar je weinig voorkennis over hebt, is er gelukkig veel meer mogelijk. Naast het feit dat een kennistoets individuele kennis toetst, kan het voor een organisatie ook bijzonder nuttig zijn om het kennisniveau van een groep medewerkers binnen een organisatie te toetsen. Onze klanten gebruiken die kennistoets dan vaak op twee manieren:

  • Kennistoetsen in de blended variant, een combinatie van e-learning en klassikale training. Hierin zit enerzijds een spelelement, dat het concept van ‘lerende organisatie’ effectief ondersteunt. Anderzijds helpt dit de klassikale trainer om in de ‘klas’ specifiek in te gaan op die onderwerpen waarop de aanwezigen minder goed scoren (een ‘knowledge gap’ invullen en verdiepen). Vanwege Corona staan alle fysieke bijeenkomsten stilgevallen. Maar het kan juist voor organisaties een uitstekend middel zijn om met digitale vormen van bijeenkomsten contact met elkaar te blijven houden. Een combinatie van contact houden met elkaar en leren van en met elkaar dus.
  • Kennistoetsen als opstap naar een verdiepingstraining (vanwege Corona in digitale vorm, zie hiervoor). We leven in een tijd waarin de NBA en SRA met man en macht werken om accountants bij te staan in het controleren van en adviseren rond de gevolgen van het Corona-virus. Het is uniek dat de NBA in een paar dagen tijd al met enkele updates van Corona-Audit Alert No.42 is gekomen. We zien dat veel kantoren hun eigen kantoorhandreiking maken. En juist dan is het nuttig om over een dergelijke handreiking een kantoor-specifieke E-learning te maken. Vanwege de informatie-overload en voorjaarsdrukte kan het maar zo gebeuren dat accountants hun vereiste interne en externe kennis niet optimaal op peil houden. E-learning kan dit helpen ondervangen.

Online learning

Online learning is een uitgebreidere variant op E-learning. Online learning  is zelfstudie met een afsluitende toets. Een online learning begint vaak met stellingen of vragen om reeds bestaande kennis over het onderwerp te activeren. Daarna volgt een theoretisch deel. Hierbij wordt aan de hand van theorie met voorbeelden en tabellen het onderwerp behandeld. Deze theorie blijft tot het einde van het jaar beschikbaar na het afronden van de online learning, zodat dit ook als naslagwerk gebruikt kan worden. Wij kunnen gebruik maken van links naar externe bronnen, figuren ter verduidelijking van relaties en filmpjes. Dit alles zorgt voor een afwisselende training.

Na de theorie volgt een toets waarbij de kennis wordt getest. Hierbij maken wij gebruik van diverse soorten vragen zoals multiple choiche vragen, waarbij maar één antwoord goed is, vragen waarbij begrippen aan elkaar gekoppeld moeten worden en  vragen waarin zinnen moeten worden aangevuld.

AAA learning

De beide varianten hebben wij samengevoegd tot ons platform “AAA learning”: Anywhere, Anytime, Anyhow. Jij als deelnemer (c.q. organisatie) bepaalt zelf wanneer en waar je wat wilt leren. Met onze tools zorgen wij voor een divers aanbod. Ik heb trainingen gemaakt met filmpjes en stroomschema’s, over generieke onderwerpen zoals de Wwft of de ViO, maar ook over het handboek van een cliënt. En er is nog zoveel meer mogelijk. Het is mooi om te zien hoe een naar fenomeen als Corona ook veel creatieve krachten losmaakt in de samenleving, en onder accountants. Oog hebben voor elkaar betekent oog hebben voor elkaars welbevinden, maar ook oog voor het optimaliseren van kennisniveaus om zo je klanten nog beter bij te kunnen staan en kwaliteit te realiseren.

Na corona

Ook na corona is online leren goed om te doen. Het zorgt ervoor dat het studeren meer flexibel is. Het kan tijd besparen, deelnemers hoeven niet naar een locatie toe te reizen en deelnemers kunnen meer in hun eigen tempo leren. Sowieso is afwisseling in leervormen goed omdat informatie zo op verschillende manieren wordt aangeboden. Hoe naar corona ook is, het biedt een kans om te kijken naar een andere manier van werken en leren.

Vera Bik MSc RA
3 april 2020