Overzichtsartikel en de vrijstellingen in de CSRD in het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

22 februari 2024 - Overzichtsartikel en de vrijstellingen in de CSRD in het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

In het themanummer Duurzaamheid van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht dat onlangs is gepubliceerd, hebben Kees Roozen en Steffie Vereijken-van den Bosch van de Tilburg Law School twee artikelen geschreven over de Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”).

De twee artikelen zijn:

  1. De CSRD: de nieuwe standaard voor duurzaamheidsrapportering.
  2. Vrijstellingen onder de CSRD.
  1. De CSRD: de nieuwe standaard voor duurzaamheidsverslaggeving
    In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de uiterst complexe CSRD, van de totstandkoming ervan en van de kernuitgangspunten die de basis vormen voor deze nieuwe regelgeving. Daarbij is ook ingegaan op de mogelijkheid waarop de CSRD in de Nederlandse wetgeving nader vorm kan krijgen, met inachtneming van een aantal lidstaatopties. Daarbij hebben de internetconsultatie van het wetsvoorstel ter implementatie van de CSRD en de internetconsultatie van het implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering meegenomen. Ook worden enkele aanbevelingen gegeven.
  2. Vrijstellingen in de CSRD
    De invoering van de CSRD heeft aanzienlijke gevolgen voor het rapporteringslandschap, met een groter aantal ondernemingen dat onder de reikwijdte valt en nieuwe eisen voor duurzaamheids-rapportering en assurance. In dit artikel worden de vrijstellingen in de CSRD beschreven en geïllustreerd met een aantal (praktijk)voorbeelden. Nu de CSRD, anders dan de European Sustainability Reporting Standards (“ESRS”) door de lidstaten nog moet worden geïmplementeerd in nationale wetgeving, is tevens gekeken naar de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving aan de hand van de internetconsultatie van het wetsvoorstel ter implementatie van de CSRD en van die van het implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering die de CSRD in de Nederlandse wetgeving implementeren. Ook daar geven we enkele aanbevelingen.

De artikelen zijn opgenomen in de nr. 5/6 – december 2023 van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht van uitgeverij Den Hollander, gepubliceerd in februari 2024 en zijn hieronder te downloaden.

Mocht je hierover meer informatie willen hebben of meer willen weten over duurzaamheid in het kader van de CSRD/ESRS, neem dan contact op met Kees Roozen.