Watskeburt

21 november 2019 - Watskeburt

Twaalf weken lang heb ik geleefd in een bubbel, een babybubbel. Mijn dagen draaiden om flesjes maken, luiers verschonen, troosten en knuffelen met de mooiste baby ter wereld. Na die twaalf weken begon het gewone leven weer. De dagen draaien naast flesjes en luiers nu ook om e-mails en e-learnings1. Nu ik totaal bijna vier maanden out of office ben geweest verwacht ik dat ik nog al wat gemist heb. Daarom zal ik in dit blog een aantal (vaktechnische) highlights van de afgelopen maanden met jullie delen, voor het geval dat jullie deze ook gemist hebben.

Wwft

Laten we beginnen bij één van mijn favoriete onderwerpen: De Wwft. Tot voorkort was er een objectieve landen indicator. Dit hield in dat als een cliënt handelde met een (rechts)persoon gevestigd in een hoog risico land, zoals Iran of Noord Korea, hiervan een melding moest worden gemaakt bij de FIU. Nu deze objectieve indicator is vervallen hoeft er niet direct een melding te worden gedaan als er wordt gehandeld met bijvoorbeeld Iran. Dit wil echter niet zeggen dat er met dergelijke transacties geen subjectieve indicatoren kunnen zijn gemoeid die wel tot een meldplicht kunnen leiden. Voor mijzelf heeft dit tot gevolg dat ik onze AAA Learnings Wwft moet aanpassen. Heb ik gelijk wat leuks te doen na mijn verlof.

PFAS en stikstof

De protesten op het Malieveld en op de weg zijn zelfs mij niet ontgaan. Al heb ik het dan van een afstand in een vakantiehuisje in Zeeland aanschouwd. Trekkers die van links naar rechts gaan op de snelweg of scheuren over het strand. Heel interessant om te zien. Dit is misschien niet direct een onderwerp waarvan je als accountant denkt dat je er iets mee te maken hebt. Maar in de media hebben experts en belangengroeperingen verteld dat dit de continuïteit van bedrijven in gevaar kan brengen. Bouwbedrijven die projecten ineens niet meer zien doorgaan, boeren die niet meer kunnen uitbreiden. Hier komen risico’s uit voort die wel degelijk een impact kunnen hebben op de jaarrekening. Ga daarom het gesprek aan met de klant over de impact van deze twee crisissen op klanten.

SIRA

De AFM heeft een handleiding bij toepassing SIRA gepubliceerd2. De handleiding is bedoelt voor de niet OOB kantoren. In deze handleiding zijn de vier processtappen van de SIRA (risico-identificatie, risicoanalyse, risicobeheersing en risicomonitoring en -herziening) uitgewerkt met good practices zoals deze gezien zijn bij kleine en middelgrote accountantskantoren. Een voorbeeld uit deze handleiding komt van een middelgroot kantoor, hier is de risico-identificatie ondergebracht bij de eerstelijns medewerkers omdat zij veel operationele kennis hebben.  Deze handleiding bevat daarnaast nog een aantal goede voorbeelden. In het kader van beter goed gejat dan slecht bedacht zeg ik: “doe er je voordeel mee”. Daarnaast dienen accountantsorganisaties kritische en doorlopend hun eigen beheersing van integriteitsrisico’s te beoordelen en waar nodig aan te scherpen. Dit dient uiterlijk eind 2020 aantoonbaar gedaan te worden.

Topvrouw van het jaar

Hier had ik achteraf wel wat van mee gekregen en dit valt een beetje onder het kopje komkommertijd, maar Agnes Koops RA was genomineerd voor topvrouw van het jaar en ook al heeft zij niet gewonnen een top drie positie lijkt mij toch een mooi compliment. Het is belangrijk om een rolmodel te hebben en het liefst één waarin je, jezelf herkent. Dus een vrouwelijke RA die op zo’n manier in het nieuws komt is zeker goed voor onze beroepsgroep.

Tot slot

Aan het begin van dit blog zei ik dat ik nogal wat gemist had in de afgelopen maanden. Maar na het teruglezen van artikelen van diverse accountancysites kom ik tot de conclusie dat het voor accountants een vrij rustige zomer is geweest met weinig grote wijzigingen. En vanaf nu ga ik alle veranderingen gewoon weer volgen, al is het soms met een schattige baby op schoot.

22 november 2019
Vera Bik MSc. RA


1) Zie voor het AAA-learnings van V&A de catalogus
2) https://www.accountancyvanmorgen.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/20191017-bijlage-brief-handvatten-sira.pdf