Accreditatie Frauderisicofactoren (PE 2017)

9 januari 2017 - Accreditatie Frauderisicofactoren (PE 2017)

De erkende onderwijsinstelling V&A is als eerste door de NBA geaccrediteerd voor de verplichte permanente educatie Frauderisicofactoren. Deze training hangt samen met maatregel 4.4 uit het rapport “In het publiek belang”. Vanuit het curriculum kent deze training de volgende speerpunten: 

 • het onderkennen van frauderisicofactoren in de planningsfase van de controle; 
 • het inbedden van deze factoren in een risico-gestuurde controleaanpak;
 • communicatie met governance organen over frauderisicofactoren.

In één van onze blogs in december 2016 hebben we alvast wat hersengymnastiek over het thema frauderisico’s verwerkt. 

Binnen de vereisten van het curriculum leggen wij onder andere de volgende accenten:

 • We hebben een Leestafel met Fraudecases samengesteld op basis waarvan je snel een overzicht krijgt over de mogelijke fraudedomeinen. Dit helpt je om gericht een vertaalslag te maken naar specifieke frauderisico’s in je eigen controleportefeuille. 
 • We besteden in de loop van de dag specifieke aandacht aan corruptierisico’s (als onderdeel van frauderisico’s). De definitieve NBA handreiking van 22 december 2016 vormt hiervoor de leidraad.
 • Wat betreft de communicatievaardigheden borduren we voort op de communicatietechniek LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen) zoals getraind tijdens de trainingen Professioneel Kritische Instelling en Zeg Wat Je Ziet. Verdieping wordt aangebracht met Observatie (non-verbaal gedrag) en Argumentatietechnieken.

De training wordt verzorgd door een gedragstrainer en vakinhoudelijk trainer. Het trainersteam bestaat uit de volgende personen:

 • Annemarije Schoonbeek (vakinhoudelijk trainer)
 • Ernest Ouwejan (gedragstrainer)
 • Marc-Jan Zwaneveld (vakinhoudelijk trainer)
 • Niels van Nieuw Amerongen (vakinhoudelijk trainer)
 • Sandra Kamp (gedragstrainer)
 • Jolanda van Eerden – van Brunschot (gedragstrainer)
 • Jaschenka van Hout (vakinhoudelijk trainer)
 • Alex Boxum (vakinhoudelijk trainer)
 • Albert Bosch (vakinhoudelijk trainer)

Voor verdere informatie over ons trainingsprogramma of voor het opvragen van een offerte, mailt of belt u ons gerust via onderstaande contactgegevens. We zijn graag bereid een verdere toelichting te geven. 

Alex BoxumHoofd Training en Compliance V&A06 57 04 43 92alex@vna-aa.nl
Niels van Nieuw AmerongenDirecteur V&A06 22 23 29 96niels@vna-aa.nl