Alex Boxum als aandeelhouder toegetreden tot V&A

11 november 2021 - Alex Boxum als aandeelhouder toegetreden tot V&A

Alex Boxum, sinds 1 februari 2016 in dienst bij V&A als directeur van Trainingen & Compliance, is aandeelhouder geworden van V&A. In zijn rol heeft hij V&A als vooraanstaand gespecialiseerd trainingsbureau verder op de kaart gezet. Daarnaast heeft hij veel accountantsorganisaties geholpen bij het inrichten en uitvoeren van de compliance functie en het stelsel van kwaliteitsbeheersing (en de daarin opgenomen maatregelen). Tot slot heeft hij veel accountantsorganisaties met raad en daad terzijde gestaan bij vraagstukken over de Wwft (toepassing, audit functie), de Wta (naleving en aanvraag Wta-vergunning) en overige wet- en regelgeving.

Met het aandeelhouderschap treedt Alex formeel ook toe tot de directie van V&A, die verder blijft bestaan uit de huidige aandeelhouders en directieleden Niels van Nieuw Amerongen en Albert Bosch.

Alex heeft in de afgelopen 5 jaar een belangrijke rol gespeeld in de verdere groei van V&A. Wij spreken onze waardering uit voor de vele bijdragen die Alex de afgelopen jaren heeft geleverd en kijken uit naar een verdere duurzame samenwerking met Alex.

Namens de directie van V&A,

Albert Bosch