Continuering V&A Erkende Onderwijsinstelling

15 november 2017 - Continuering V&A Erkende Onderwijsinstelling

Recent heeft Cedeo haar driejaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van onze trainingsactiviteiten uitgevoerd. Op basis daarvan heeft de NBA besloten de status “Erkende Onderwijsinstelling” voor V&A te verlengen. Met onze trainingsactiviteiten streven we er naar bij te dragen aan een structurele en duurzame kwaliteitsverbetering van het accountantsberoep onder het motto: Elke dag een beetje beter.

Het Cedeo onderzoek heeft bestaan uit drie onderdelen:

  1. Een desktop onderzoek naar het cursusmateriaal;
  2. Een telefonisch onderzoek naar de tevredenheid van deelnemers aan onze trainingen;
  3. Een afsluitend interview met de directie van V&A.

Onderstaand een greep uit de reacties van de ondervraagde deelnemers.

Cursusmateriaal

“De syllabus bevatte alle stukken en een mapje met sheets dat zich goed leent als naslagwerk”.

“Je kunt alles in pdf-vorm downloaden, zowel de presentaties als de achtergrondinformatie”.

Organisatie en administratie

“Het secretariaat is goed”.

“Alles verliep volgens plan. Er werd op tijd begonnen, de spullen lagen klaar en we hebben een certificaat van deelname ontvangen”.

“De communicatie vooraf en nadertijd verliep goed.”

Overall tevredenheid

80 procent van de referenten is (zeer) tevreden. Zij vonden aansprekend:

“De wetenschappelijke benadering”.

“De koppeling tussen theorie en praktijk”.

“De docent zelf, de prikkelende interactieve aanpak”.

“Het grote voordeel is dat je je eigen dossiers [weerbaarheidstraining / dossiermentoring] kunt inleveren. De frisse blik daarop van iemand van niveau is heel welkom”.

We zijn bijzonder blij met de feedback die we uit dit onderzoek hebben gekregen. Daarmee hebben we vanuit een onafhankelijke instantie inzicht gekregen in de sterke punten en een enkel verbeterpunt. Daarmee gaan we voortvarend aan de slag. We bedanken graag de deelnemers aan de trainingen voor hun medewerking aan het Cedeo onderzoek en we bedanken alle trainers van V&A voor hun enorme inzet die er elke dag toe bijdraagt dat er stapjes en stappen vooruit gezet worden. Graag bedanken we ook collega Alex Boxum, ons hoofd Opleidingen, die er met ogenschijnlijk onbegrensde energie voor zorgt dat ons trainingsaanbod actueel is en blijft, en die ook de drijvende kracht is achter ons E-learning platform. Samen met onze officemanager Marga zijn zij onze rotsen in de branding! We zien er naar uit om de komende jaren weer bij te dragen aan de vakkundige ontwikkeling van vele accountancy professionals.

V&A accountants-adviseurs

Namens de directie

drs Albert Bosch RA             dr Niels van Nieuw Amerongen RA