Hartelijk welkom Vera Bik

1 november 2017 - Hartelijk welkom Vera Bik

We heten Vera Bik MSc (en binnenkort ook RA) hartelijk welkom bij V&A accountants-adviseurs. Zij zal zich hoofdzakelijk richten op de Voortgezette Educatie van Register- en andere Accountants. Haar werkzaamheden bestaan onder andere uit de ontwikkeling van E-learning, Blended learning en klassikale trainingen. Naast haar werkzaamheden voor V&A is Vera Bik ook docent Financial Accounting Theory bij Nyenrode Business University. Daarmee zal Vera op meerdere fronten bijdragen aan onze missie om accountants (in opleiding) elke dag weer een beetje beter te maken.