Incidentmanagement (4) Onderzoek

19 december 2016 - Incidentmanagement (4) Onderzoek

Vandaag verscheen op de website van Accountancy van Morgen ons vierde artikel over Incidentmanagement. Dit artikel licht een tipje van de sluier op hoe een toezichthouder te werk gaat bij een incidentonderzoek. Maar ook welke maatregelen zij kan treffen. Belangrijk genoeg dus om goed voorbereid te zijn op een dergelijk onderzoek!