Interviews in Accountant Q4 2019

17 december 2019 - Interviews in Accountant Q4 2019

In de Q4-2019 uitgave van het NBA vaktijdschrift Accountant verscheen een tweetal interviews waaraan dr Niels van Nieuw Amerongen RA van V&A een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Het eerste artikel beschrijft diverse actuele ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden bij de Bureaus Vaktechniek van de grotere kantoren. Daarmee is het ook informatief voor kantoren die overwegen te gaan opschalen en daarmee ook hun Bureau Vaktechniek een verdere boost willen geven. Zie de bijgevoegde link naar het interview.

Het tweede interview gaat over het delen van de zogenaamde Key Audit Matters (controleverklaring) met de gebruikers van de jaarrekening. Dat raakt een kernthema: accountant en maatschappelijk verkeer horen bij elkaar, het gaat om het bestaansrecht van de accountant. Samen met Nathalie Evers MSc. en professor Joost van Buuren onderzocht Niels van Nieuw Amerongen in hoeverre aandelenkoersen reageren op die (relatief) nieuwe informatie. In het interview geeft hij daarop nadere toelichting. Ook de inzichten van de mede geïnterviewden (professor Dick de Waard, RUG; professor Arnold Schilder, IAASB) zijn zeer lezenswaardig. Zie de bijgevoegde link naar het interview.