Mentale fitheid

15 december 2017 - Mentale fitheid

Er is regelmatig sprake van ingrijpende gebeurtenissen in de wereld van accountants. Het is daarom belangrijk om mentaal fit te zijn dan wel te werken aan verbetering van je mentale fitheid. Mentaal fitte accountants zijn shockproof en kunnen actief keuzes blijven maken, in plaats van dat ze de indringende gebeurtenissen over zich heen laten komen en er overweldigd door raken. Mentale fitheid leidt tot hogere productiviteit en lager ziekteverzuim. In drie artikelen staan Yolanda Buchel, Sandra Kamp en Niels van Nieuw Amerongen stil bij het concept mentale fitheid. Zij onderscheiden de volgende stappen op weg naar mentale fitheid:

  1. Het begint bij een goede zelfreflectie op een aantal psychische deelgebieden.
  2. Werken aan je mentale fitheid in organisatieverband ondersteunt de onderlinge band, het zorgt voor herkenbaarheid en een gezamenlijke aanpak. Een klassikale training met oefeningen is daarvoor een goed format. Aan een dergelijke training kunnen PE uren worden verbonden.
  3. Je maakt sprongen in de dagelijkse praktijk door een op maat vorm van E-coaching. Op de momenten die er voor jou toe doen word je begeleid door een E-coach en werk je oefeningen voor mentale fitheid in je dagelijkse werk uit. Dat zorgt voor directe toepassing met een langduriger effect op je mentale fitheid.

Mocht je over het werken aan je mentale fitheid verder van gedachten willen wisselen of ondersteuning nodig hebben, neem dan gerust contact op met één van de auteurs:

Dr Niels van Nieuw Amerongen RA (niels@vna-aa.nl)
Drs Sandra Kamp (sandra.kamp@stiptrainingen.nl)
Drs Yolanda Buchel (yolanda@woosh5.com)