Niels van Nieuw Amerongen spreekt inaugurele rede uit

9 juni 2022 - Niels van Nieuw Amerongen spreekt inaugurele rede uit

Op 9 juni 2022 heeft Niels zijn ambt als hoogleraar MKB Accountancy aanvaard met het uitspreken van zijn inaugurele rede.

De rede is getiteld: “Reflecties op de relatie”.

In zijn rede gaf Niels zijn toehoorders de boodschap mee om oprechte belangstelling voor de persoon achter de cliënt te hebben. Daarbij riep hij niet alleen accountants op om te investeren in de relatie, maar ook in de cliënten. “Want”, zo zegt hij, “beide partijen worden daar beter van.” Waarom? Omdat uit eerder onderzoek van Niels binnen het MKB bleek dat naarmate accountants meer betrokken zijn en er een vertrouwelijke relatie groeit met de cliënt, meer toegevoegde waarde van de controle wordt ervaren. Ook is uit eerder onderzoek bekend dat er een relatie bestaat tussen ‘toegevoegde waarde’ en ‘controlekwaliteit’. Zeker als de accountant ook adviesdiensten levert en meedenkt over de strategie van het bedrijf. Of zoals Niels het zelf samenvat: “Hoe meer vertrouwen er is, hoe opener de cliënt wordt. Relevante informatie wordt sneller gedeeld, waardoor de accountant sneller en beter kan beoordelen of de cijfers afwijken van andere jaren, en wat hiervoor de verklaring is. Dit scheelt tijd en geld, waar ook de cliënt bij gebaat is. Gezamenlijk optrekken levert dus een win-win op.”

Deze relationele benadering in de MKB controlepraktijk zal Niels verder gaan onderzoeken, waarmee hij aanschurkt tegen het vakgebied van de Sociologie. Robert Knechel deed dat eerder al enigszins, door te betogen dat meer samenwerking tussen de accountant en haar cliënt de onafhankelijkheid juist ten goede komt. Voor Niels vormde dat betoog een inspiratiebron om meer concepten uit de wetenschapsdiscipline van de sociologie (wat gebeurt er precies in de interactie tussen accountant en cliënt) te gaan verkennen in de accountancy: “Ik wil onderzoeken onder welke condities het investeren in de relatie het meeste oplevert. Ik geloof dat we daarbij meer moeten kijken naar de persoon áchter de organisatie, áchter de cliënt. Wat drijft iemand? Wat wil hij of zij bereiken met de onderneming? Hoe beter je iemands nieren proeft, hoe beter je iemands behoeften kent en je werk ook tevredenheid oplevert. Cliënttevredenheid is een indicator van controlekwaliteit.”