Publicatie Audit Quality

2 februari 2015 - Publicatie Audit Quality

In de afrondingsfase van de controle spant het er om: de accountant heeft controleverschillen in de concept jaarrekening gevonden en hij gaat in gesprek met de cliënt over het al dan niet verwerken daarvan in de definitieve jaarrekening. Een vraag die daarbij opkomt, is in hoeverre de wijze van management beloning (vast of variabel) invloed heeft op dit proces van oordeelsvorming van de accountant. In een recente publicatie verrichtten Ramon Laan, Anne Strijker en Niels van Nieuw Amerongen hiernaar onderzoek. Met interessante uitkomsten. Nieuwsgierig? Klik op de link hiernaast voor het gehele artikel.