Publicatie in “Auditing: A Journal of Practice & Theory”

15 augustus 2014 - Publicatie in “Auditing: A Journal of Practice & Theory”

In achterliggende jaren heeft Niels van Nieuw Amerongen in samenwerking met wetenschappelijke collega’s van Nyenrode Business Universiteit, Johannes Gutenberg University (Mainz, Duitsland) en Northeastern University (Boston, US) een onderzoek uitgevoerd onder niet-big 4 accountantskantoren in Nederland en Duitsland. Het leeuwendeel van de wetenschappelijke onderzoeken in accountantsland is gericht op de Big 4 kantoren, maar dit onderzoek richt zich specifiek op middelgrote en kleinere kantoren. Hierdoor zijn nieuwe inzichten ontstaan met betrekking tot dit belangrijke deel van de accountancymarkt. Het onderzoek richtte zich specifiek op de vraag in hoeverre niet-big 4 kantoren gebruik maken van elementen van Business Risk Auditing controlefilosofie (BRA), en ook wat de “drivers” zijn achter deze belangrijke keuzes die de accountant maakt. Gaandeweg het onderzoeksproject hebben de onderzoekers presentaties gehouden op belangrijke internationale audit research conferenties, zoals in New York (American Accounting Association), Singapore (ISAR), en Venetië (IAAER). In augustus 2014 is dit onderzoek gepubliceerd in het internationaal gerenommeerde tijdschrift “Auditing: A Journal of Practice & Theory”, een mooie brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van de MKB accountant.