Slot Incidentmanagement

6 januari 2017 - Slot Incidentmanagement

Op 6 januari publiceerde Accountancy van Morgen ons slotartikel over Incidentmanagement. Incidentmanagement is een actueel onderwerp waarover in de literatuur nog niet zoveel is geschreven. We hopen met de serie te hebben bijgedragen aan je kennis op dit terrein. Het artikel kun je downloaden via bijgevoegde link:

Graag maken we je er nog op attent dat dit onderwerp aan bod komt tijdens de V&A Compliance Community van 2 februari 2017. We hebben al een behoorlijk aantal deelnemers, maar je bent natuurlijk hartelijk welkom om over dit onderwerp mee te discussiëren. Meld je aan via bijgevoegde link http://www.vna-aa.nl/training/open-inschrijvingen.aspx?training=50. Het is natuurlijk ook mogelijk om in-house een workshop of training rond dit onderwerp te organiseren: voor beleidsbepalers, betrokkenen bij de compliancefunctie, en natuurlijk de praktiserend accountants. Dat zal ongetwijfeld bijdragen aan verdere bewustwording op dit onderwerp. De auteurs zijn bereikbaar onder de volgende contactgegevens:

Annemarije Schoonbeekschoonbeek@libertaslawyers.com06 – 15 02 82 89
Alex Boxumalex@vna-aa.nl06 – 57 04 43 92
Niels van Nieuw Amerongenniels@vna-aa.nl06 – 22 23 29 96