Training voorbereiding toetsing

1 september 2016 - Training voorbereiding toetsing

Onlangs hebben we een training verzorgd voor een kantoor dat binnenkort getoetst wordt door de toezichthouder. Dergelijke trainingen zijn V&A op het lijf geschreven. Dat blijkt ook wel uit de evaluaties: de deelnemers gaven ons een 9! Wat maakt een dergelijke training bijzonder? In de optiek van de deelnemers:

  • De training vindt plaats met behulp van een plenair getoond controledossier en heeft de vorm van een rollenspel;
  • We bootsen de rol van reviewer goed na;
  • V&A besteedt aandacht aan zowel inhoud als gedrag. 
  • De training bevat een goed evenwicht tussen goede- en verbeterpunten, zowel wat betreft het specifieke dossier (controle aanpak en vastlegging) als wat betreft het stelsel van kwaliteitsbeheersing.
  • De training levert (door het observeren) veel handvatten op die in de praktijk goed kunnen worden toegepast: hoe richt je je dossier in; oog hebben voor inconsistenties; hoe leg je je overwegingen goed vast; etc.
  • De algemene slides over wat je kunt verwachten tijdens een toetsing zijn overzichtelijk, met relatief weinig tekst.

Kortom, de training wordt ervaren als alles omvattend.