V&A geaccrediteerd Training Frauderisicofactoren

15 februari 2019 - V&A geaccrediteerd Training Frauderisicofactoren

V&A is door de NBA geaccrediteerd om in 2019 de verplichte permanente educatie “Frauderisicofactoren in de praktijk” voor de doelgroep Openbaar Accountants te mogen verzorgen. Eerder in 2017 verzorgden we de training Frauderisicofactoren voor controlerend accountants. De training 2019 is voornamelijk bedoeld voor accountants in de samenstelpraktijk, maar er kunnen ook controlerend accountants bij aanschuiven (openbaar accountants die de training niet in 2017 hebben gevolgd). 

Doelstellingen van de training zijn:

  • De bewustwording vergroten van de accountant van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij de aanpak en bestrijding van fraude. 
  • Het begrip van de accountant vergroten aangaande frauderisicofactoren.
  • De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico’s en het onderkennen van het niet naleven van wet- en regelgeving.
  • De vaardigheden van de accountant vergroten in de aanpak bij het bespreken van frauderisicofactoren met de cliënt.

In de training hebben we veel praktijkcasuïstiek verwerkt. Daarmee ligt de nadruk vooral op het toepassen van theorie, en het werken aan specifieke vaardigheden. 

Mocht u meer informatie over deze training willen hebben, dan is Alex Boxum (V&A hoofd Training en compliance) graag bereid daarover van gedachten te wisselen. Hij is bereikbaar via: alex@vna-aa.nl en 06 5704 43 92.