V&A start met ESG Community in 2023

22 december 2022 - V&A start met ESG Community in 2023

V&A start in 2023 met de ESG Community. In dit nieuwsbericht lichten wij ons nieuwe initiatief graag toe. Op deze manier willen wij in onze dienstverlening onze bijdrage aan een betere wereld mede vorm en inhoud geven.

Achtergrond

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is inmiddels goedgekeurd en gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. De CSRD moet vervolgens nog in NL-wetgeving worden geïmplementeerd.

De CSRD introduceert voor bedrijven in de Europese Unie het rapporteren over duurzaamheidsinformatie (Environmental, Social en Governance), te beginnen vanaf boekjaar 2024 voor grote beursgenoteerde ondernemingen. Ook grote ondernemingen moeten over duurzaamheid gaan rapporteren (vanaf boekjaar 2025), hetgeen nieuw is voor deze ondernemingen. Verder is in de CSRD ook een aantal concepten nieuw, zoals het rapporteren op basis van dubbele materialiteit en het rapporteren over ESG, niet alleen over haar eigen activiteiten, maar ook over die in haar waardeketen.

De CSRD is niet van toepassing op het MKB, maar deze zullen wel worden geraakt doordat de ondernemingen waarop de CSRD van toepassing is, ook moeten rapporteren over de waardeketen waarin zij actief zijn, zoals hun toeleveranciers. Dit vanwege het feit dat ondernemingen, die wel onder de CSRD vallen, eisen zullen (gaan) stellen aan de ondernemingen in de waardeketen.

Als nadere uitwerking van de CSRD, heeft de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG; het adviesorgaan van de EC) 12 European Sustainability Reporting Standards (ESRS) opgesteld naar de EC gestuurd ter goedkeuring. Deze moeten voor eind juni 2023 zijn goedgekeurd door de EC om vanaf 2024 van kracht te zijn in de Europese Unie.

Opzet ESG community

Vanuit onze dienstverlening aan cliënten en relaties merken we dat behoefte bestaat aan een community om kennis te delen over ESG-onderwerpen. Deze community is vergelijkbaar met de bestaande V&A-communities, zoals het VTO (community voor leden van de vaktechnische bureaus van de kantoren) en de Compliance community voor compliance officers.
Deze community is met name relevant voor accountantskantoren, die grote ondernemingen bedienen en voor accountantskantoren die middelgrote en kleine ondernemingen bedienen als onderdeel van de waardeketen.

Data voor de ESG community

Ieder kwartaal een bijeenkomst van 14.00 – 17.00 uur, met afsluitend een borrel. De data daarvoor zijn:

• Dinsdag 28 maart 2023
• Dinsdag 20 juni 2023
• Dinsdag 19 september 2023
• Dinsdag 12 december 2023

Om de kosten van deze bijeenkomsten te kunnen dekken vragen wij per bijeenkomst een vergoeding van € 235 voor niet-relaties en € 210 voor onze relaties. Voor een jaarbonnement vragen wij € 700.

Wilt u zich aanmelden voor deze community, klik dan op deze link.

Mocht je meer informatie hierover willen ontvangen, neem dan contact op met Annewieke Sukking of Kees Roozen.