V&A Training verkrijgt opnieuw CEDEO erkenning!

21 april 2021 - V&A Training verkrijgt opnieuw CEDEO erkenning!

V&A Training behaalt 94,8% tevredenheidscore uit een extern onderzoek door CEDEO. Daarmee voldoet V&A Training ruimschoots aan de vereiste om het eerder verkregen CEDEO keurmerk te behouden. Wij zijn blij met dit resultaat en trots op al onze medewerkers, omdat echt iedereen aan dit prachtige resultaat heeft bijgedragen.

Wij bedanken daarnaast onze opdrachtgevers en alle deelnemers aan onze trainingen die het ons mogelijk hebben gemaakt dit resultaat te bereiken. En in het bijzonder bedanken we de deelnemers die zijn benaderd door CEDEO, voor hun medewerking aan het CEDEO onderzoek.

Ondertussen gaan wij in 2021 met volle energie en toewijding door. Momenteel ligt onze nieuw ontwikkelde training Continuïteit ter beoordeling bij de NBA voor de benodigde accreditatie in het kader van het verplichte PE-onderwerp. Daarnaast publiceren we periodiek nieuwe e-learning modules over gerechtelijke uitspraken van de Accountantskamer. Hiermee onderscheiden wij ons van andere aanbieders. Ook gaan wij door met de ontwikkeling van online trainingen, e-learning programma’s en klassikale trainingen, inclusief trainingen gericht op gedrag  en cultuur.