V&A Zomer nieuws

14 juli 2017 - V&A Zomer nieuws

Introductie
Met ingang van 1 augustus 2017 zet collega Jaschenka van Hout haar loopbaan voort bij Flynth. Wij wensen haar alvast veel plezier en succes toe bij de nieuwe uitdagingen en bedanken haar voor de bijdrage die zij aan V&A heeft geleverd. Voor ons is het gelijk een passend moment om eens terug te blikken op het achterliggende jaar en vooruit te kijken naar wat komen gaat. Onderstaand volgt een snap shot.

V&A, een eigen learning platform
We hebben hard gewerkt aan de vormgeving en het ontwikkelen van content voor ons eigen learning platform. We zijn er stiekem wel een beetje trots op: het is een prachtig platform geworden, met verschillende wijzen van learning (inclusief videomateriaal), en met mogelijkheden voor competitie op het gebied van learning (blended learning varianten). Inmiddels hebben we al enkele honderden personen van onze modules gebruik gemaakt. Onder andere hebben we modules op het gebied van ViO, Wwft, RJk, en RJ. Het komende jaar gaan we er stevig tegenaan om ons kennisaanbod verder te vergroten en verbreden.

V&A: de theorie ontwikkeld en vertaald naar praktijk.
We noemden hiervoor al ons eigen learning platform. Maar dat is natuurlijk niet het enige dat we realiseren op het gebied van kennisdeling. Verschillende V&A’ers zijn docent aan een universiteit of hogeschool (Avans, Vrije Universiteit, Nyenrode Business Universiteit). Wij willen graag een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van theorie, maar ook het vertalen van de theorie naar de praktijk. Als voorbeeld van het eerste is het mooi om hier onze bijdrage aan een artikel in een Amerikaans tijdschrift te noemen (Auditing: A Journal of Practice & Theory). In dit artikel wordt onderzocht hoe MKB accountantskantoren in Nederland en Duitsland een belangrijke wijziging in hun controlemethodologie hebben doorgevoerd. Het vertalen van theorie naar de praktijk is iets wat wij dagelijks doen in ons “normale” (beter: bijzondere) werk. Maar specifiek ook in het verzorgen van opleiding en training. 

We zijn ook druk doende om een strategische samenwerking tot stand te brengen met een hogeschool. Bij deze samenwerking beogen we een belangrijke bijdrage te leveren aan de vakinhoudelijke kennis en het ontwikkelen van vaardigheden ten behoeve van de praktijkopleiding.

V&A en de Wwft helpdesk
In het achterliggende jaar hebben wij regelmatig vraagstukken op het gebied van de Wwft voorgelegd gekregen. Ondanks het feit dat de nieuwe Wwft recent is uitgesteld, blijven Wwft vraagstukken actueel, soms ook heftig. Als je niet goed weet of een bepaalde transactie als ongebruikelijk kwalificeert, of wanneer je wel of niet moet melden, dan heeft het zeker zin om te schakelen met één van onze specialisten. We verwijzen je graag naar onze homepage voor hoe je het beste je informatie kunt structureren en met ons in contact komt: V&A Wwft Helpdesk.

V&A en de Compliance Community

zomer-img

Eind 2016 zijn we gestart met een Compliance Community te formeren. We organiseren op kwartaalbasis bijeenkomsten voor compliance officers en bestuurders (en overige geïnteresseerden). Deze community bedoelt een laagdrempelig platform te zijn, waarbij we vanuit V&A faciliterend optreden, en vooral met elkaar kennis en ervaringen op een gestructureerde manier uitwisselen. Zo hebben de volgende actuele onderwerpen de revue gepasseerd:

  • Praktijksituaties Wwft;
  • Rode draad van bevindingen uit OKB’s;
  • Invulling van de rol van externe assessor;
  • Oorzakenanalyse: bezien vanuit vakinhoud en gedrag.

Als we heel eerlijk zijn, heeft het aantal deelnemers en het enthousiasme van de deelnemers onze verwachtingen overtroffen. De deelnemers vormen een mix van kleine, middelgrote en grote kantoren (OOB en niet-OOB). De deelnemers dragen zelf ook bij aan de onderwerpkeuze. Mocht je interesse hebben om ook eens een community bij te wonen, meld je dan via onze website voor de eerstvolgende bijeenkomst. V&A Training Open Inschrijving.

V&A en voorbereiding toetsingen toezichthouder
Ook in het achterliggende jaar hebben we weer veel accountants kunnen begeleiden bij toetsingen door toezichthouders. Een goede voorbereiding op de toetsing is het halve werk. Laten we zeggen dat het glas dan half vol is. Maar het is ook belangrijk om tijdens een toetsing en na afloop daarvan dit proces te beheersen. En laten we eerlijk zijn: het ondergaan van een toetsing is best een beetje spannend, er hangt heel veel van die ene dag of die paar dagen af. Zoals scholieren last kunnen hebben van examenstress, is dat ook het geval bij “examens” die de toezichthouder “afneemt”.

V&A en toetsing & coaching
Daar de meeste mensen ons al van deze dienstverlening kennen, voegen we daar in deze nieuwsbrief niet aan toe. Bij het merendeel van onze relaties leveren we op structurele basis een bijdrage aan kwaliteitsverbetering. De route naar het kwaliteitsniveau waar we terecht willen komen, is hobbelachtig en kent een aantal hordes. De schaarse personele factor helpt daar niet echt bij. Wat wel helpt, is als een organisatie een goede toon aan de top heeft en de accountants-in-opleiding als een soort gildementaliteit begeleidt in de ontwikkeling. Controleren met een scherp professioneel oordeel leer je niet van de ene op de andere dag. Maar als je er elke dag aan werkt, maak je wel weer meters. Het is fantastisch mooi om te zien hoe mensen en hele afdelingen groeien en bloeien, er met z’n allen de schouders onder zetten, ook omdat ze weten dat zij ook het accountantsberoep vertegenwoordigen. Van zo’n cultuur krijgen wij ook weer nieuwe energie.

Voor nu wensen wij je een prachtige zomer, voor zover die nog rest! En we gaan er straks uitgerust weer tegenaan om te werken aan nieuwe ambities.