V&A Zomer nieuws

13 juli 2018 - V&A Zomer nieuws

Introductie

Met de zomer in het vooruitzicht is het een mooi moment om eens terug te blikken op het achterliggende jaar en vooruit te kijken naar wat komen gaat. Onderstaand volgt een snap shot.

V&A professionals

Op 1 november 2017 heeft Vera Bik MSc. RA ons team versterkt. Haar takenpakket concentreert zich op de doorontwikkeling van ons online learning platform AAA-Learning: Anytime, Anyhow & Anywhere. En dat pakt ze voortvarend op. Later meer daarover. In aanvulling op deze activiteiten is ze recent ook landelijk voorzitter geworden van het praktijkstagebureau Markus Verbeek Praehep.  

We zijn ook blij dat we alvast de komst van drs Cornelis Kramer RA per 1 september a.s. te kunnen aankondigen. Cornelis heeft in de achterliggende jaren veel praktijkgerichte ervaring opgedaan in de rol van compliance officer en extern accountant. Hiervoor werkte hij onder meer bij Flynth en Tamek accountants. Hij zal vooral actief zijn op het gebied van compliance, vaktechnische consultaties en training. Hij zal zijn werkzaamheden voornamelijk verrichten vanuit onze vestiging in Emmeloord.

V&A, Online learning via AAA-learning

Ons platform biedt verschillende manieren van learning (inclusief videomateriaal), en met mogelijkheden voor competitie op het gebied van learning (blended learning varianten). Inmiddels hebben al enkele honderden personen van onze modules gebruik gemaakt. Onder andere hebben we modules op het gebied van ViO, Wwft, RJk, en RJ. De komende maanden hebben we in gedachten om verdere verdieping op compliance en verslaggeving- en controleonderwerpen te realiseren. Ook is het mogelijk om kantoor-specifieke learnings te ontwikkelen. Wil je meer informatie over de learning mogelijkheden dan kun je hiervoor terecht bij collega Alex Boxum: alex@vna-aa.nl of 06 57 04 43 92.

V&A: de theorie ontwikkeld en vertaald naar praktijk. 

We noemden hiervoor al ons eigen learning platform. Maar dat is natuurlijk niet het enige dat we realiseren op het gebied van kennisdeling. Verschillende V&A’ers zijn docent aan een universiteit of hogeschool (Avans, Vrije Universiteit, Nyenrode Business Universiteit). Wij willen graag een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van theorie, maar ook het vertalen van de theorie naar de praktijk. Als voorbeeld van het eerste is het mooi om hier onze bijdrage aan een artikel in een Amerikaans tijdschrift te noemen (Auditing: A Journal of Practice & Theory, mei 2018). In dit artikel wordt onderzocht hoe MKB accountantskantoren in Nederland en Duitsland een belangrijke wijziging in hun controlemethodologie hebben doorgevoerd. Ook werd op www.accountant.nl een tweetal vakinhoudelijke bijdragen geschreven over de mogelijkheden van Waarneming ter plaatse en verscheen een bijdrage over SIRA (Systematische Integriteits Risico Analyse) en COS 4400N (Specifiek overeengekomen werkzaamheden). Zie hiervoor: https://www.vna-aa.nl/publicaties. Ook verzorgen de medewerkers van V&A elke twee weken een praktijkgericht blog. Regelmatig zien we de vruchten hiervan terug in scriptiereferenties van studenten aan hogescholen en universiteiten, en in specifieke verzoeken van onze cliënten om ons bij de implementatie verder te ondersteunen.

Het vertalen van theorie naar de praktijk is iets wat wij dagelijks doen in ons “normale” (beter: bijzondere) werk. Maar specifiek ook in het verzorgen van opleiding en training. Mocht je onze blogs in boekvorm nog eens willen nalezen, dan kun je dit boek via onze website bestellen: Bestel het blog boek

V&A en de praktijkopleiding – samenwerking met Markus Verbeek Praehep

In het achterliggende jaar hebben we een strategische samenwerking met Markus Verbeek Praehep – de grootste opleider voor financiële professionals in Nederland – kunnen realiseren op het gebied van opleidingen. Bij deze samenwerking beogen we een belangrijke bijdrage te leveren aan de vakinhoudelijke kennis en het ontwikkelen van vaardigheden ten behoeve van de Praktijkopleiding AA MKB. Inmiddels hebben we al een aantal vakinhoudelijke en op vaardigheden gerichte trainingen mogen verzorgen. Voor enkele cliënten zijn wij daarnaast ook betrokken bij het beoordelen van de rapportages van praktijkstagiaires. 

Met onze werkzaamheden op onderwijsinstellingen en werkzaamheden voor de praktijkopleidingen willen wij een bijdrage leveren aan de aanwas van nieuwe accountants.

V&A en de Wwft helpdesk

In het achterliggende jaar hebben wij regelmatig vraagstukken op het gebied van de Wwft voorgelegd gekregen. Ondanks het feit dat de nieuwe Wwft recent is uitgesteld, blijven Wwft vraagstukken actueel, soms ook heftig. Als je niet goed weet of een bepaalde transactie als ongebruikelijk kwalificeert, of wanneer je wel of niet moet melden, dan heeft het zeker zin om te schakelen met één van onze specialisten. We verwijzen je graag naar onze homepage voor hoe je het beste je informatie kunt structureren en met ons in contact komt: V&A  Wwft Helpdesk

V&A en de Compliance Community

zomer-img

Inmiddels zijn we alweer bijna twee jaar onderweg met de V&A Compliance Community. We organiseren op kwartaalbasis bijeenkomsten voor compliance officers en bestuurders (en overige geïnteresseerden). Deze community bedoelt een laagdrempelig platform te zijn, waarbij we vanuit V&A faciliterend optreden, en vooral met elkaar kennis en ervaringen op een gestructureerde manier uitwisselen. Zo hebben in het achterliggende jaar de volgende actuele onderwerpen de revue gepasseerd:

  • De nieuwe standaard 4400N (overeengekomen specifieke werkzaamheden);
  • SIRA (systematische integriteits risico analyse);
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • Oorzakenanalyse: bezien vanuit vakinhoud en gedrag.

Inmiddels hebben we een behoorlijk aantal vaste deelnemers (abonnementhouders) waardoor we per keer een mooie mix hebben van kleine, middelgrote en grote kantoren (OOB en niet-OOB). De deelnemers dragen zelf ook bij aan de onderwerpkeuze. Mocht je interesse hebben om ook eens een community bij te wonen, meld je dan via onze website voor de eerstvolgende bijeenkomst. V&A Training Open Inschrijving

V&A en voorbereiding toetsingen toezichthouder

Ook in het achterliggende jaar hebben we weer veel accountants kunnen begeleiden bij toetsingen door toezichthouders. Een goede voorbereiding op de toetsing is het halve werk. Laten we zeggen dat het glas dan half vol is. Maar het is ook belangrijk om tijdens een toetsing en na afloop daarvan dit proces te beheersen. En laten we eerlijk zijn: het ondergaan van een toetsing is best een beetje spannend, er hangt heel veel van die ene dag of die paar dagen af. Zoals scholieren last kunnen hebben van examenstress, is dat ook het geval bij “examens” die de toezichthouder “afneemt”. 

V&A en toetsing & coaching 

Bij het merendeel van onze relaties leveren we op structurele basis een bijdrage aan kwaliteitsverbetering. De route naar het kwaliteitsniveau waar we terecht willen komen, is hobbelachtig en kent een aantal hordes. De schaarse personele factor helpt daar niet echt bij. Wat wel helpt, is als een organisatie een goede toon aan de top heeft en de accountants-in-opleiding als een soort gildementaliteit begeleidt in de ontwikkeling. Controleren met een scherp professioneel oordeel leer je niet van de ene op de andere dag. Maar als je er elke dag aan werkt, maak je wel weer meters. Het is fantastisch mooi om te zien hoe mensen en hele afdelingen groeien en bloeien, er met z’n allen de schouders onder zetten, ook omdat ze weten dat zij ook het accountantsberoep vertegenwoordigen. Van zo’n cultuur krijgen wij ook weer nieuwe energie.

Voor nu wensen wij je een prachtige zomer, voor zover die nog rest! En we gaan er straks uitgerust weer tegenaan om te werken aan nieuwe ambities.

Hartelijke groeten van het V&A team!