Welkom Alex Boxum

5 januari 2016 - Welkom Alex Boxum

Met ingang van 1 februari 2016 treedt drs Alex Boxum RA EMITA als Hoofd Training en Compliance in dienst bij V&A accountants-adviseurs. Hieraan voorafgaand is Alex Hoofd Vaktechniek bij top 6-speler Flynth geweest en vervulde hij meer recent de omvattende functie van Compliance Officer voor zowel de Audit- als de overige praktijken van Flynth. Kennis van de hoofdgebieden van de Accountancy (Controle, Externe Verslaggeving, Corporate Governance & Internal Control) is in ruime mate aanwezig. In het bijzonder gaat zijn interesse uit naar de meer advanced toepassingen van wet- en regelgeving en technologie. Het samenspel van geautomatiseerde en handmatige interne beheersingsmaatregelen en het bepalen van de verdere controleaanpak behoort hiertoe.Alex bezit veel praktijkervaring in het adviseren bij (complexe) praktijkcasuïstiek op het gebied van WWFT, ViO,  VGBA en het ondersteunen van accountants in de voorbereiding op bezoeken van externe toezichthouders.  We delen met Alex de uitdaging om de kwaliteit van het accountantsberoep op een hoger plan te brengen. We wensen hem veel plezier en succes in het mee helpen realiseren van deze nieuwe uitdaging.