Wwft digitaal onder de knie

20 november 2018 - Wwft digitaal onder de knie

E-learning (PE 2) Link Catalogus E-learning Wwft

In deze e-learning staat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) 2018 centraal. Met behulp van 20 meerkeuzevragen worden belangrijke onderdelen van deze wet aan de orde gesteld. Elke vraag is voorzien van uitgebreide uitleg en feedback op de antwoordopties. 

  • Onderwerpen die zoal aan de orde komen in deze e-learning zijn:
  • Wat is witwassen? en actualiteiten rondom dit begrip
  • Recente wijzigingen in de Wwft, waaronder: aanscherpingen cliëntonderzoek.
  • Het toepassen van het begrip PEP in de praktijk
  • Verplichtingen ten aanzien van identificatie en verificatie (wanneer wel en hoe?)
  • Wat is verscherpt cliëntonderzoek en hoe voer ik dat uit?

Het wegen van enkele praktijksituaties in relatie tot wel/ niet melden.

Online learning (PE 3) Link Catalogus Online learning Wwft

In deze online learning staat de gewijzigde Wwft centraal (hierna: Wwft 2018). De Wwft 2018 is afgeleid van de 4e Anti-Money Laundering Directive (AMLD). De implementatie van deze Europese wetgeving heeft een aantal belangrijke wijzigingen tot gevolg in Nederland. Deze belangrijke wijzigingen staan centraal in deze online learning. In mindere mate gaat deze online learning ook in op de basisprincipes en beginselen die reeds langere tijd in de Wwft zijn opgenomen.

De online learning is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken die naast een samenvatting van de wet- en regelgeving ook praktijkvoorbeelden bevatten. De online learning heeft een tussentijdse toets en een eind toets.

Wilt u de Wwft modules (of andere Learnings) in groepsverband willen afnemen of een keer een demo willen krijgen van onze digitale leeromgeving, dan informeert drs Alex Boxum RA EMITA (V&A directeur Training & Compliance) u graag verder (alex@vna-aa.nl, 06 5704 4392).