VTO non assurance 19 september 2024 van 10.00 tot 13.00 uur

VTO non assurance 19 september 2024 van 10.00 tot 13.00 uur

Data 2024

Voor 2024 vinden de VTO – non assurance bijeenkomsten plaats op:

 • 19 september 2024
 • 3 december 2024

Onderwerp

Het onderwerp wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Docent(en)

De docenten worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Locatie

Hotel Van der Valk, Hoofdveste 25, 3992 DH HOUTEN.

Kosten

De kosten bedragen € 260,00 (exclusief btw) per bijeenkomst. Relaties betalen € 235,00 (exclusief BTW). Ook is het mogelijk weer een abonnement aan te schaffen dat recht geeft op het bijwonen van alle 4 kwartaalsessies (non-assurance of assurance). Dit kost € 795 (excl. BTW). Ten slotte is een combi abonnement (assurance en non-assurance) ook mogelijk: daarvoor bedraagt de jaarbijdrage € 1.590 (excl. BTW).

Mocht je onverhoopt een bijeenkomst niet bij kunnen wonen, dan is het mogelijk om een collega aan te melden voor deze bijeenkomst(en).

  Factuuradres

  Wilt u een abonnement voor alle vier VTO'S?

  Cursusnummer:202403
  Datum en locatie:19 september 2024
  Tijd:10.00 – 13.00
  Niveau:Basis en gevorderd
  Bestemd voor:MKB Accountants, Openbaar accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
  Kennisgebied:Controle, Externe verslaggeving, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving

  Inhoud

  Voor wie is het VTO non-assurance praktijk interessant?

  De primaire doelgroep voor VTO non-assurance praktijk zijn leden van vaktechnische commissies van accountantskantoren, die voornamelijk werkzaam zijn in de samenstellingspraktijk. Met behulp van de opgedane kennis tijdens een VTO kan inhoud worden gegeven aan een VTO binnen de eigen organisatie. Waar nodig kunnen de V&A trainers je hierbij verder faciliteren.

  Tijdens het VTO non-assurance praktijk inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


  Wat is de opzet van het VTO non-assurance praktijk?

  De coördinatie van het VTO ligt bij V&A. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van het VTO non-assurance is steeds om vakinhoudelijk van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van het VTO non-assurance zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

  Tijdens de bijeenkomst heb je de gelegenheid om mee te denken over het onderwerp voor een volgende bijeenkomst.

  Naast dilemma’s komt ook de wet- en regelgeving aan de orde. Daarnaast is ook voldoende tijd beschikbaar voor het aan de orde stellen van ‘uw’ praktijksituatie of vraag.