Compliance Community 10 september 2024

Compliance Community 10 september 2024

De Compliance bijeenkomsten van 2024 vinden plaats op:

  • 10 september 2024
  • 12 november 2024

Inhoud V&A Compliance Community 10 september 2024

Het onderwerp van de Compliance Community wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Docent

De docent wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Voor wie is de V&A Compliance Community interessant?

De primaire doelgroep voor de V&A Compliance Community is (plv) Compliance officers van accountantskantoren. Gedurende een jaarcyclus komen onderwerpen voorbij die zowel audit- als non-audit gerelateerd zijn. Een aantal onderwerpen is zeker ook interessant voor bestuurders (bijvoorbeeld gerelateerd aan de 53 maatregelen) en vaktechnisch geïnteresseerden.

Tijdens de V&A Compliance Community inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


Wat is de opzet van de V&A Compliance Community?

De coördinatie van de V&A Compliance Community ligt bij ons. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van de V&A Compliance Community is steeds om van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van de V&A Compliance Community zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

Gegevens

Datum10 september 2024
Inloop14.15 uur
Aanvang14.30 uur
Einde17.30 uur
PrijsDe prijs voor deze bijeenkomst (inclusief borrel) is € 225 exclusief BTW voor relaties van V&A. Voor niet-relaties: € 250 exclusief BTW. Ook kunt u een abonnement aanschaffen dat recht geeft op het bijwonen van de 4 kwartaalbijeenkomsten. Dit abonnement kost € 750 exclusief btw. Mocht u verhinderd zijn, dan kan een collega de bijeenkomst bijwonen.
LocatieVan der Valk Hotel Houten (Hoofdveste 25, 3992 DH Houten),

    Factuuradres

    Wilt u een abonnement voor alle vier Compliance Communities?