ESG Community 3 september 2024

ESG Community 3 september 2024

In 2024 vinden er ESG Community bijeenkomsten plaats op:

 • 3 september 2024
 • 17 oktober 2024
 • 12 december 2024

Onderwerp

Het onderwerp wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Docent

drs. C.M. (Kees) Roozen RA

Locatie

De ESG Community bijeenkomsten vinden plaats bij Van der Valk Hotel, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten.

  Factuuradres

  Wilt u een abonnement voor alle zes ESG Communities?

  Prijs:€ 275,00 (excl. btw)
  Prijs V&A relaties:€ 235,00 (excl. btw)
  Jaar abonnement 6 sessies€ 1.175,00 (per jaar excl. btw)
  Jaar abonnement 4 sessies€ 800,00 (per jaar excl. btw)
  Cursusnummer:202404
  Datum en locatie:3 september 2024
  Tijd:14.00-17.00
  PE-uren:3
  Niveau:Basis en gevorderd
  Bestemd voor:MKB Accountants, Openbaar accountants, Accountants in opleiding

  Inhoud

  Voor wie is de ESG Community interessant?

  De primaire doelgroep voor de V&A ESG Community zijn de professionals bij accountantskantoren die zich bezighouden met duurzaamheidsvraagstukken. Daarbij gaat het om accountantskantoren die grote ondernemingen bedienen en om accountantskantoren die betrokken zijn bij dienstverlening aan middelgrote en kleine ondernemingen (via het effect op de waardeketen van de ondernemingen die onder de CSRD vallen). Per keer bespreken we één of twee (deel)onderwerpen in de reis naar het rapporteren over duurzaamheid door ondernemingen en/of over het geven van assurance over deze duurzaamheidsinformatie. Een aantal onderwerpen is zeker ook interessant voor bestuurders en andere vaktechnisch geïnteresseerden.

  Omdat de deelnemers ook de mogelijkheid hebben om onderwerpen aan te dragen voor een volgende bijeenkomst, zullen we tijdens de ESG Community inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.

  Wat is de opzet van de V&A ESG Community?

  De coördinatie van de V&A ESG Community ligt bij ons. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van de V&A ESG Community is steeds om van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers gestuurd. He is ook mogelijk dat de belangrijkste punten uit een ESG Community met het accountantsberoep wordt gedeeld. Dit kan in artikelvorm of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van de V&A ESG Community zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).


  Locatie

  Van der Valk Hotel, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten.