Nieuw: Training ESG/Duurzaamheid Controlepraktijk 25 juni 2024

Nieuw: Training ESG/Duurzaamheid Controlepraktijk 25 juni 2024

Accountantskantoren hebben of krijgen te maken met vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (Environmental, Social en Governance). Zoals bekend wordt de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) vanaf 2024 van kracht in de EU (grote beursgenoteerde ondernemingen rapporteren hierover in 2025). Voor grote ondernemingen houdt dit in dat zij moeten rapporteren over boekjaar 2025 (dus in 2026). Hierbij geeft de accountant een beperkte mate van assurance.

De NBA heeft dit onderwerp verplicht gesteld voor alle openbaar accountants, waarbij geldt dat accountants die wettelijke en vrijwillige controles uitvoeren verplicht zijn de training te volgen. De inhoud van deze verplichte training is grotendeels bepaald door de NBA.

Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde komen in de verplichte training (assurance variant), zijn:

 • Wanneer dienen gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening verwerkt te worden?
 • Hoe vindt verwerking van gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening plaats?
 • Wanneer is sprake van gerede twijfel over de continuïteit? En wat betekent dit voor de jaarrekening en/f voor de controleverklaring?
 • Welke rol speelt de paragraaf ter benadrukking in de controleverklaring ten aanzien van continuïteit?
 • Wanneer is sprake van onontkoombare discontinuïteit? En welke impact heeft dit op de jaarrekening en/ of de controleverklaring?
 • Waar raken beide onderwerpen elkaar? En welke gevolgen hebben gebeurtenissen na balansdatum met betrekking tot de continuïteit voor de jaarrekening en/of de controleverklaring?
 • Welke controlewerkzaamheden zijn vereist ten aanzien van de gebeurtenissen na balansdatum en/of continuïteit?

In de training wordt de toepassing van de wet- en regelgeving geoefend aan de hand van praktijksituaties, ook die wij bij accountantsorganisaties zijn tegengekomen tijdens onze consultancywerkzaamheden. Ook wordt actief geoefend met het ‘wegen’ van indicatoren bij cliënten in relatie tot de continuïteitsveronderstelling.

De wet- en regelgeving die tijdens de training aan de orde wordt gesteld is onder meer:

 • Richtlijn 160 en 170 uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor middelgrote en grote organisaties;
 • Standaarden 200, 320, 540 en 560 en 570 uit de Nadere Voorschriften Controle en Overige Standaarden.

Kosten

De kosten bedragen € 295,00 excl. btw voor V&A-klanten en € 345,00 excl. btw voor niet-klanten.

Datum

25 juni 2024

Locatie

Deze wordt nog bekend gemaakt.

  Factuuradres