Publicaties

V&A » Publicaties

Publicaties

Publicaties 2019
Accountant_2019_Q4_BureausVaktechniek.pdf
Accountant_2019_Q4_Interview_Key_Audit_Matters.pdf
  2019_VanNieuwAmerongen_Q2 V&A VTO_Controle_Opbrengsten
VanNieuwAmerongen_VanPareren_Onafhankelijkheid_JointAudit_2019.pdf
2019 Waarderelevantie kernpunten controleverklaring aandelenmarkt_Evers_Van Buuren_Van Nieuw Amerongen.pdf
2019 Wwft Landenrisico's_Schoonbeek_Boxum_VanNieuwAmerongen.pdf

Publicaties 2018
2018 Wwft gewijzigd_Boxum_Schoonbeek.pdf
2018 Standaard 4400N_Boxum_VanCapelle.pdf
2018_Evaluatie getrouwheid jaarrekening_VanNieuwAmerongen.pdf
2018_SIRA_integriteitsrisico_V&A compliance community_Boxum_Schoonbeek.pdf
2018 Waarneming ter plaatse (2) - Een zwakke controlemaatregel.pdf
2018 Waarneming ter plaatse (1) - Denk aan het Wow!-signaal Accountant.nl.pdf

Publicaties 2017
2017 Mentale fitheid (1) Het begint bij Ken je zelf.pdf
2017 Mentale fitheid (2) Een gezamenlijk proces.pdf
2017 Mentale fitheid (3) Dagelijkse oefening van 10 minuten leidt al tot verbetering performance.pdf
2017 COS 330.18 Basishygiëne.pdf
2017 Incidentmanagement (5) Best Practices.pdf

Publicaties 2016
2016 Incidentmanagement Onderzoek en handhaving.pdf
2016 Q4 Elke fout is er één teveel - Dekker.pdf
2016 Incidentmanagement (3) Oorzakenanalyse.pdf
2016 Incident Management (2) Meldplicht.pdf
2016 Incident Management.pdf
2016 Regels Bevragen Q2.pdf
2016 Functiescheiding Wereldberoemd.pdf
2016 Artikel Functiescheiding.pdf

Publicaties 2015
2015 Ontwikkelingen in data-analyse.pdf
2015 Toepassing data-analyse in MKB jaarrekeningcontrole.pdf
2015 Variabele managementbeloning audit quality.pdf

Publicaties 2014
2014 MAB publicatie uitvoeringsmaterialiteit.pdf
2014 Controleverklaring Nieuwe stijl Sligro.pdf

Publicaties 2013
2013 Initiële Controles Bosch.pdf
2013 Auditing of Estimates
2013 Expertise AuditCommittee SOX.pdf
2013 Schattingselementen in de jaarrekening 3.pdf
2013 Schattingselementen in de jaarrekening 2.pdf
2013 Schattingselementen in de jaarrekening.pdf

Publicaties 2012
2012 Boek "De professionele accountant" 
2012 Barnier en PKI
2012 Extra training beroepsethiek voor AIB helpt
2012 PKI en Denkkracht

Publicaties 2011
2011 Business Risk Auditing in de MKB jaarrekeningcontrole

Publicaties 2010
2010 ‘Materiality – Clarity?’

Publicaties 2009
2009 Hefboomeffecten audit efficiency liggen binnen handbereik
2009 Combineren of kopen
2009 Kredietcrisis vraagt aanpassingen controleaanpak
2009 Steviger insteken op risicoanalyse

Publicaties 2008
2008 Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen: fasering of vlak voor afgifte accountantsverklaring?
2008 Blinde vlekken en kakkerlakken

Publicaties 2007
2007 Sarbanes-Oxley wet sectie 404
2007 De invloed van ervaring op de kwaliteit van het accountantsoordeel
2007 Corporate governance: van compliance naar ‘in control’

Publicaties 2005
2005 Accountantscontrole bij dienstverlenende bedrijven
2005 Helpt het risicomanagement van bouwcliënten de risicoanalyse van de accountant?
2005 SOx-404 en steunen op de testwerkzaamheden van de gecontroleerde onderneming

Publicaties 2002
2002 Bedrijfsrisico’s: de nieuwe insteek van de controle van de jaarrekening

 

Nieuw verschenen boek

Nieuw Boek

Persoonlijke bespiegelingen van V&A Professionals (2019)

Bestel nu het boek!

Contact informatie

V&A
Jonckerweg 15
2201 DZ Noordwijk
Tel: 071 36 158 00
Meer contact  twitter